bovebben
bovebben
bovebben
bovebben

SaaS (ASP) díjképzés

A SaaS (ASP) feldolgozási infrastruktúrának a szerver és a hálózati elérhetőség lehetőségét, és ezek tartós, felügyelettel történő működtetését a Szolgáltató (Megastar) biztosítja.

A Felhasználónak a kliens oldali lehetőséget (számítógép, nyomtató, szkenner, stb.) kell biztosítani. A SaaS szolgáltatás - különösen a kihelyezett SaaS feldolgozás - díjai a felhasználók számára igen kedvezményesen lettek megállapítva. Vélelmezve van a programkezelés, jogszabályok és az ügyviteli rendszer alapos ismerete. (Ezért a SaaS feldolgozást igénybe vevők csak az adatbázis és a programok hibás működésével kapcsolatos kérdésekkel fordulhatnak díjtalanul a Megastar ügyelethez.)

A SaaS szolgáltatást kétféle árképzési eljárással lehet igénybe venni. Az egyik a tételegységáras elszámolás, a másik - az általában kedvezményes - keretösszeg alapján történő elszámolás.

A tételegységáras elszámolás esetén minden tárgy negyedév használati jogát a tárgy negyedév kezdetén ki kell fizetni az előző negyedév feldolgozott tételszámainak alapján számított díjjal. Tehát a használati jog megvétele előre történik, viszont a díj mértékének meghatározása az előző negyedévben feldolgozott tételszámok alapján történik. A díj mértékét meghatározzák az ÁSZF 1. sz. mellékletében szereplő modulok egységárai. A konkrét díj kiszámításánál a korábbi időszak tételei alapján is történik díjszámítás, tárolt tételek díjainak kiszámítása, amely aktív feldolgozásoknál 9-10 évig nem haladja meg az aktív feldolgozás díját. Viszont nem aktív, megszűnt feldolgozásoknál ez a tárolási díj a meghatározó. (A Felhasználónak módja van a korábbi feldolgozások tételeit törölni, illetve ha nem történik díjfizetés, a Szolgáltatónak - bizonyos türelmi idő után - jogában áll kitörölni a korábbi feldolgozások tárolt tételeit.)

A keretösszeges elszámolás esetén egy megállapodásos egységárat fizet a Felhasználó, szintén a tárgyidőszak (év, félév, negyedév) elején. A díjmegállapodás mellett szerepel annak korlátozása, hogy az adott díjért mely modulokkal, milyen tételszámokat lehet feldolgozni. Ebben az esetben is figyelembe kell venni a feldolgozott tételszámokat, mivel ha a megállapodás szerinti kereteket a Felhasználó túllépi, akkor a túllépés tételszámai díjkötelesek.

Részletekért lásd az Általános Szerződési Feltételek Díjképzésről szóló fejezetét és az 1. sz. mellékletet. Az ismertetett díjszámítási eljárásokat a Szolgáltató egy elszámoló program segítségével negyedévenként elvégzi. A Felhasználó a saját feldolgozásainak elszámolási adatait részletesen/összevontan kiírathatja, valamint egy adott negyedév tárgy költségeit naprakészen kiszámíthatja és kiírathatja, azaz folyamatosan figyelemmel kísérheti, ellenőrizheti.

 


A Szolgáltatónak lehetősége van a MegaORA-MegApex programok meghatározott díjait az inflációt követő, de azt meg nem haladó mértékben emelni. A díjak változását a Szolgáltató 30 nappal a változást megelőzően köteles a Felhasználó tudomására hozni.

 

 

Főkönyv, áfa, pénzügy
Számvitel, kontrolling alrendszer tételeit az egy bizonylaton lévő számla – ellenszámla - áfa sor határozza meg, amely bizonylatból a főkönyvi kartonokra illetve a naplóra kerülő tételsorok száma. Az alrendszer a következő modulokból áll, amelyek használatának díja a fenti tételegységár alábbi százalékainak arányában kerül megállapításra:

- Főkönyvi könyvelés modul 10 %
(Minden számviteli tétel (napló) sor)

- Folyószámla, pénzügy modul 15 %
(Ha az éves feldolgozás számviteli tételeiben szerepel Partner kód)

- Áfa nyilvántartás modul 10 %
(Ha az éves feldolgozás számviteli tételeiben szerepel ÁFA kód)

- Devizakönyvelés modul 10 %
(Ha az éves feldolgozás számviteli tételeiben szerepel Devizakód és deviza összeg)

- Mérleg, eredmény kimutatás készítő modul 10 %
(Ha az éves feldolgozáshoz maximum egy Mérleg, és egy Eredmény kimutatás kigyűjtése (FM4-es tábla)
szerepel)

- Tervezési, elemzési modul 10 %
(Ha az éves feldolgozáshoz az egy Mérleg és Eredmény kimutatási adat kigyűjtésen túl további kigyűjtés
(FM4-es tábla) szerepel. )

- Költségfelosztási modul 10 %
(Ha az éves feldolgozás számviteli tételeihez szerepel költség felosztási tétel)

- Kontrolling, általános lekérdezési modul 25 %
(Ha az éves feldolgozás számviteli tételeiben szerepel Kontrolling kód)

A 2-8 alrendszerek modulbontása szerkesztés alatt.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

Házipénztári tétel
A házipénztári tétel a házipénztári bizonylaton lévő tételsorok, azaz az egyes jogcímekhez megadott tételsoroknak a darabszáma.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

Banki kapcsolat
A banki kapcsolat tételszáma a főkönyvi könyvelésben megjelenő banki kapcsolat által képzett bizonylatok sora, banki tételekből, a naplóra kerülő tételek darabszáma.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

Készlet tételek
A készlet tétel a bevét/kiadás, stb. bizonylatokon lévő cikkszám-mennyiség tételsorok száma.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

Számla
Az elkészített számlákon szereplő cikk, szolgáltatás és árbevétel módosító sorok darabszáma. (az áfa sor a számlázási elszámolásban nem számít külön tételnek)
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

Rendelés tételsorok
A rendelés bizonylatban szereplő cikkszám-mennyiség sorok darabszáma
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

Dokumentációs lapok
Az egy dokumentumhoz tartozó szkenneléssel vagy egyéb módon bekerült lapok darabszáma (ha egy levelet három lapon szkennelnek be, az három tétel, ha egy Word dokumentum egybefüggően került be, az is egy tételnek számít, független attól, hogy kinyomtatva pl. 70 oldalra kerül kiírásra).
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

Eszközkarton éves díj
Az eszközkartonok éves díjának számítása a feldolgozásban egy év alatt tárolt eszközkartonok, és azok tartozékainak összesített darabszáma után történik. Negyedévenként a feldolgozásban aktuálisan szereplő karton tételegységár 25 %-a fizetendő. Továbbá a nem aktív, de az adatbázisból ki nem törölt kartonok után - független az aktivitás törlésének idejétől - fizetendő a tétel egységár 12,5 %-a.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

HR darabszám (Bérszámfejtés)
A bérszámfejtési tételszámok az egyes számfejtések - számfejtési rekordok darabszáma. (Egy évben 1 havibéres dolgozónak min. 12 db számfejtés történik.) Az alrendszer a következő modulokból áll, amelyek használatának díja a fenti tételegységár alábbi százalékainak arányában kerül megállapításra: