bovebben
bovebben
bovebben
bovebben

Hírlevél 2016. november

 

fejlc

Törvényi változások, fejlesztések

 

1. Megszűnik a MegaORA, jön a MegApex

2. Főkönyv, Áfa, Házipénztár fejlesztések

3. Számlakészítés

4. Bérszámfejtés, HR

5. Költségvetési feldolgozások

6. Banki export-import


1. Megszűnik a MegaORA, jön a MegApex
A 2000-es évek elején a kifutó DOS helyett a Megastar Kft. elkészítette - az akkor legkorszerűbb eszközzel, az Oracle fejlesztővel - a MegaORA nevű ERP programokat. Ez ERP rendszer lehetővé tette a szervezetek ügyvitelének mind teljesebb körü segítését, valamint interneten történő távfeldolgozást, alkalmazás szolgáltatást - amit manapság SaaS-nak neveznek. Így lehetővé vált több száz kis – akár 4 - 5 ezer forintos - ügyfélnek történő szolgáltatás elindítása. Bár e rendszer már 2005-ben elkészült, de licencezési okok miatt csak 2008-tól (már nyolc éve!) működik ez a szolgáltatás. (Lásd: http://megaora.hu:8080/apex/f?p=210:7:6812091597232::::: )
 
A rendszer felépítéséről lásd az alábbi táblázatot:
III.szint 1. Vezérlés, menük 2. Adatbevitel, form 3. Adat megtekintés, listák
II.szint                                    Üzleti logika        –    szerver eljárások
I.szint                                              ORACLE adatbázis
  • I. szint – Adatok, adatbázis sémákban leírva
  • II. szint – Üzleti logika, szerver eljárások, pl. könyvelés, áfa számítás, készletkezelés, bérszámfejtés, stb.
  • III. szint – A kezelő közvetlen ezzel találkozik. Részei:
    • 1. Vezérlés - menük
    • 2. Adatbevitel - form – a kezelő ezen a szinten lévő képernyőkön kommunikálhat a programokkal, adatmegtekintés, adatok beírása, stb.
    • 3. Adatszolgáltatás - listák, Excel táblázatok a képernyőkön vagy papírra
A III. szint a felhasználók gépén a böngészőben fut, java plugin beépülő programokat használ. Időközben kiderült, hogy a böngésző gyártók, mind a Microsoft (Explorer), mind a Google (Chrome), stb. az új verziókban megszüntetik a java pluginok használatának lehetőségét. Tehát az új böngésző verziókban 2017-től a MegaORA nem támogatott, csak a korábbi verziókban használható. (A támogatás megszüntetése nem a használat tiltása!!!)
A Megastar 3-4 éve - a java plugin problémák és fejlettebb eszköz használat igénye miatt, - fejlesztésbe kezdett, új, fejlettebb, olcsóbb ERP elkészítéséért. A fejlesztés eszköze az Oracle által támogatott APEX rendszer. (Lásd: http://people.inf.elte.hu/kiss/11kor/Apex.pdf -  ez a leírás a 3. verziót ismerteti, jelenleg a 4. verzióval fejlesztünk, de már van 5. verzió.) A korábbi fejlesztés neve MiniORA 2.0. – volt, amely egy leegyszerűsített, olcsó rendszert célozott meg. Ám a fejlesztés lépésenkénti folyamatát drámai módon megváltoztatta a pluginok kivezetése. A fejlemények azt igénylik, hogy 2017 elejére a jelenlegi MegaORA programok jelentős részét át kell tennünk APEX alapú kezelő felületekbe. Így a teljes ERP “újra” elkészítése történik. Az új programoknak új neve van - MegApex 1.0.
 
A MegApex fejlesztésének fontos jellemzője, hogy csak a felhasználói felület – a III. szint - kerül lecserélésre. Ennek eredményeként a meglévő adatállományok, az eredmény adatok az újban azonosak a régivel, azaz egy időben, mind a MegaORA, mind ismerkedés, tanulás céljából a MegApex programok is használhatók – egyazon feldolgozásban. (Természetesen, ha a felhasználó gépén lévő böngésző ezt megengedi.) Így a felhasználó döntheti el, mikor tér át a MegApex használatára.
 
A böngészőkről meg kell még jegyezni, hogy mint szó volt róla, a támogatás megszüntetése nem jelenti az egyes böngészők korábbi verzió használatának megtiltását. (Még napjainkban is használnak DOS-os programjainkat.) Az egyik felhasználónk felhívta a figyelmet, hogy ő a SeaMonkey, ingyenesen letölthető, nyílt forráskódú böngészőt használja a MegaORA futtatáshoz, amelyet nem frissítenek automatikusan. Kipróbáltuk, megy vele a MegaORA. Átmeneti időszakra ez is lehet segítség. Tovább vizsgálódunk az irányba, hogy mely böngészők teszik még továbbra is biztonsággal lehetővé a megszokott MegaORA futtatását.

2. Főkönyv, Áfa, Házipénztár fejlesztések
2017. január 1-jétől kezdődően az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 200. § 15. pontjai szerint, az Art. 31/B. § új értékhatárt vezet be. A belföldi összesítő jelentés-tételi kötelezettséget előíró szabályozás szerint az 1 millió forintos összeghatár 100.000 forintra változik, illetve az adatszolgáltatásra kötelezett adóalany – saját választásától függően – az értékhatár alatti számlákról is szolgáltathat adatot az összesítő jelentésben.
Ez a törvényi változás több pontján érinti a MegaORA ERP rendszert. Ennek megfelelően módosítottuk az Egyszeres könyvviteli programban a naplófőkönyv és pénztárkönyv adatbeviteli képernyő működését. A Főkönyv modulban azoknál a készpénzes tételeknél, amelyek tartalmaznak adóalapot és Áfa értéket is, ezentúl partnerkóddal és adószámmal kiegészítve történik az adatrögzítés. Ez fogja biztosítani, hogy az elkészült bizonylatok bekerüljenek az áfa körbe.
Az ismert Áfa analitika listákban és a NAV felé küldendő XML file-ban a hatályos törvényi előírások alapján 2016-ban 1.000.000 forintos, valamint 2017-től 100.000 forintos értékhatár alapján fognak a tételek megjelenni. Az adatszolgáltatás alapját képző listákban a bizonylatok és a hozzájuk tartozó tételek partnerkóddal, adószámmal megjelölve fognak szerepelni.
A feni törvényi háttér változásához alkalmazkodva módosításra került a MegaORA programban a Házi pénztár forgalom bevitele is. Novembertől lehetőség nyílik - a Folyószámla analitikába nem berögzített, de a fenti 100.000 forintos értékhatár miatt nélkülözhetetlen – a belföldi összesítő jelentés-tételi kötelezettséget előíró szabályozáshoz szükséges adatok megadására. A programmódosítás bevezetésével a főkönyvi feladással egyidejűleg az ÁFA nyilvántartásban így már rendelkezésre állnak a szükséges információk.
 
A következő változtatás tulajdonképpen csak hiba javítás, de betekintést ad a folyamatos program fejlesztési, karbantartási munkába. A pénzforgalmi áfás számlák áfa kötelezettsége az adott számla kifizetéskor keletkezik. A Megastar programok az áfa számítás tételsorait automatikusan képezik, könyvelik. A pénzforgalmi devizás számláknál specialitás, hogy a devizaárfolyam a számla készítés és a kiegyenlítés időpontjában eltérő. Ezt, az árfolyam változást is automatikusan kezeli a program. A pénzforgalmi számlák specialitása, hogy a kifizetéskor, (banki, pénztári tételben) a kiegyenlítés árfolyama a napi árfolyam, viszont a keletkező tételben automatikusan képződő áfa elszámolási sorokban az eredeti számla kibocsájtás idején lévő árfolyammal kell számolni. Azaz egy könyvelési tételen belül különböző időpontra vonatkozó árfolyamot kell alkalmazni. Mindez évekig jól működött, mivel általában a teljes összeget kiegyenlítették a devizás számláknál. Hiba a résztörlesztés esetén volt. Javítottuk
 
3. Számlakészítés

Számlázás - Online adatszolgáltatási kötelezettség

Az online pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet és az azt módosító 11/2014. (II. 28.) NGM rendeletnek megfelelően a MegaORA Számlázás rendszerében 2014 március óta lehetőség van arra, hogy valamennyi pénztárgép használatra kötelezett olyan adóalany, aki/amely bizonylatadási kötelezettségét kizárólag számla kibocsátásával teljesíti, eleget tudjon tenni - az általa e tevékenységhez kapcsolódóan kibocsátott valamennyi számláról szóló - az adóhatóság felé történő adatszolgáltatási kötelezettségének. Ehhez hasonlatos megoldást fogunk kidolgozni a 2016. december elejére ígért törvényi változások miatt, miszerint a NAV 2017-től a számlázó programok online adatszolgáltatásában több változtatást fog megkövetelni. Egyrészt új adatstruktúrára lesz szükség, majd további változás lesz, hogy a tételes áfa adatszolgáltatás értékhatárát az eddigi 1.000.000 Ft-ról 100.000 Ft-ra csökkentik és ezekről a tételekről szintén online adatszolgáltatási kötelezettséget fog előírni az adóhatóság.

A fentiek értelmében a MegaORA Számlázó rendszerének a törvényi változásokat követnie kell, ezért a 2017. július 1-től érvénybe lépő kötelező változások miatt, a NAV felé történő adatszolgáltatási kötelezettség megfelelésével kapcsolatosan várhatóak fejlesztések a jövő év elején.

Időszakos számlához kapcsolódó kezelői paraméterek

Az áfa törvény 58. § szerint 2016. január 1-től bizonyos esetekben módosult az időszakos elszámolású számlák esetén az értékesítés / szolgáltatás teljesítésének napja. Ennek megfelelően az ilyen típusú számláknál külön megadhatóvá vált a számviteli és áfa teljesítés dátuma, illetve kezelői paraméterhez kötötten be lehet állítani, hogy alapesetben a bizonylat kelte, vagy fizetési határidő alapján kerüljön automatikusan kitöltésre az áfa teljesítésének dátuma számlakészítéskor.

Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás - XML fájl

A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI.30.) NGM rendelet módosításáról szóló 2/2015. (II.3) NGM rendelet értelmében 2016. január 1-jétől minden számlázó programnak rendelkeznie kell egy olyan önálló, de a programba beépített, adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás elnevezésű funkcióval, amelynek elindításával meghatározott szerkezetű adatexport végezhető a rendszerrel kiállított számlákról.

A MegaORA Számla rendszerében minden egyes számláról az elkészülés pillanatában automatikusan generálódik az adóhatóság által megkövetelt xml fájl. Ennek sikerességéről a számlázás rátekintő képernyőjén külön oszlopban kaphatunk információt. Itt tájékozódhat a felhasználó, hogy a fájl elkészült-e vagy sem, illetve amennyiben az elkészült, úgy esetleg hibás-e.

Emellett önálló menüpontban elvégezhető a fent nevezett adatok csoportos kigyűjtése.4. Bérszámfejtés, HR
 
Bérjegyzék kiadási kötelezettség - papírtakarékosság

A havi bérek kifizetésének kötelező jelleggel része a bérjegyzék kiírása és a dolgozóhoz juttatása. A bérjegyzék az előírásoknak eleget téve tartalmazza a számfejtett hónap időadatait, a juttatáselemeket, levonáselemeket, és a munkáltató által fizetendő közterheket is. Arról is nyilatkozik ezen a jegyzéken a munkáltató, hogy az előző hónapban a dolgozótól levont adókat, járulékokat, és az őt terhelő közterheket befizette-e.

Mindezt a leggyakrabban a fizetéssel egyidejűleg kiosztott papíron kapták meg a dolgozók. A MegaORA lehetőséget ad arra, hogy mellőzzük a felesleges papírok kiíratását, és ezt a jegyzéket e-mailben kapják meg az érintettek a személyi törzsben megadott cím alapján. A kezelői e-mail címre akkor kapunk visszajelzést, ha téves cím vagy egyéb ok miatt valamelyik levél nem kézbesíthető. Ekkor a jelzett dolgozóknak javítani kell a címüket, vagy hagyományos úton kell eljuttatni a jegyzéket.

KIVA adóalany a munkáltató

Könnyített a közteher fizetése a munkáltatónak, ha KIVA alanyként működik. Még ebből a könnyítet terhelésből is kedvezmény számolható el, ha a dolgozói közül van olyan, aki szociális hozzájárulási adó kedvezményre lenne jogosult.

Ennek a kedvezménynek a számításához ad segítséget a program azzal, hogy dolgozónként számolja ki a KIVA alapot, illetve annak kedvezményét is a dolgozó törzsadatai alapján Természetesen ennek előfeltétele, hogy a kedvezményre jogosult dolgozóknál ezt feltüntessük a törzsben tekintet nélkül arra, hogy a munkáltató nem fizet szociális hozzájárulási adót.

 

5. Költségvetési feldolgozások

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársaival egyeztetve kialakításra került egy egységes tartalmú XML formátumú főkönyvi kivonat sablon. (Amely a több és bonyolultabb adatstruktúra, mint egy „főkönyvi kivonat”.)

A könyvelő programok által előállított és a KGR-K11 rendszerbe exportált XML fájl felhasználásával a Kincstár a benyújtott adatszolgáltatások és a főkönyvi kivonatok adatai közötti  egyezőségek automatizált vizsgálatát kívánja megvalósítani. A jelzett fejlesztésre ütemezetten, több lépésben kerül sor.

Az XML formátumú adatexport KGR-K11 rendszerben történő fogadásra várhatóan a 2016. november havi IKJ benyújtásakor (2016. december 20.) lesz először lehetőség XML formátum csatolására a KGR-K11 rendszerben. A 2016. 12. havi IKJ-tól kezdődően (2017. február 5.) már kötelező lesz az XML formátumú főkönyvi kivonat csatolása és ez a többi, 2016. évre vonatkozó adatszolgáltatás (gyorsjelentés, beszámoló, IV. negyedéves mérleg) teljesítésére is vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy addig az adatszolgáltatás nem adható fel, amíg nincs csatolt főkönyvi kivonat. Teljes körben először a 2017. március havi adatszolgáltatásokban - 3. havi IKJ, I.

Negyedéves mérlegjelentés – kerülnek kötelezővé tételre. Ekkor az adatszolgáltatás feladásának már feltétele lesz a főkönyvi kivonat csatolása és egyúttal az adatszolgáltatásban szereplő adatok, valamint a számviteli adatok közötti valamennyi kötelező egyezőség megléte.

A MegaORA a megadott információk alapján elkészítette az egy egységes tartalmú XML formátumú főkönyvi kivonatot generáló programokat. A tesztkörnyezet elérésére vonatkozó információk megadására várunk, hogy az első próbákat elvégezhessük.

 

6. Banki export import

A MegaORA rendszernek része a banki adatokat küldő – fogadó program modul. Mivel – vélhetőleg – sokan nem ismerik ez a modult, pedig lehet, hogy hasznos lenne munkájukhoz, ezért felhívjuk a figyelmüket a jelenlegi lehetőségekre. A felsorolás azokat a bankokat, illetve banki rendszereket tartalmazza, amelyeknél tudunk a pénzügyi adatokból egyedi átutalási fájlt készíteni, illetve fogadni a tőlük érkezett bankkivonatokat:

Bank neve Banki rendszer neve Küldés FA4311 Fogadás FA4321
Budapest Bank Business Terminál X X
BNP Paritas Hungaria Rt Electronic Banking X
CIB Bank Business Terminál X X
Erste Bank Elektra X
Unicredit Bank Spectra X X
KDB Bank Elektra X X
K&H Bank Elektra X X
Magyar Államkincstár K-Client 2 X
MKB Bank PC-Bankár X X
OTP Bank Elektra X X
Raiffeisen Bank Raiffeisen Express X X
Deutsche Bank DB-DIRECT X  

A csoportos (GIRO formátumú) átutalás készítése (FA4312) és a bankkivonat fogadása (FA4322) bank függetlenül készíthető.

Ezek a program lehetőségek már régóta rendelkezésre állnak. Mind a bevezetéshez, mind egyéb igényekhez állunk rendelkezésükre, várjuk megkeresésüket!2016. november

 

 

 

facebook_hirlevel

Facebook