bovebben
bovebben
bovebben
bovebben

Clarion - MegaORA adatmigráció

A MegaORA rendszer bevezetése elsősorban a Clarion programjainkat már használó ügyfeleinknél várható.
Ezért elsődleges kérdés, hogy a Clarionban meglévő korábbi, nagy ráfordítást tartalmazó adatállományok hogyan kerülhetnek át az ORACLE adatbázisba. A legegyszerűbb megoldás - a papírról történő kézi bevitel - rendelkezésre áll. Igényesebb megoldás az adatok konvertálása. Ez - egyelőre csak a főkönyv-folyószámla-áfa feldolgozás törzs és forgalmi adataihoz - szintén rendelkezésre áll.

A konvertálásra két okból kerülhet sor.
Egyik eset, ha a MegaORA próbálása céljából visznek át saját adatokat és ezzel az új programmal tanulmányozzák, tanulják. (A MegaORA ASP létrehozásról és első indításról részleteket megtudhat itt.) Ekkor az átvitelt egy menetben, teljes körűen esetleg több alkalommal is elvégezhetik, majd az ORACLE-ból letörlik az adatokat. A hangsúly azon van, hogy az ismert adatok további feldolgozását tanulási célból használhassák.

Másik eset, ha egy vállalat a MegaORA feldolgozás indításakor a korábbi CLARION-os adatokat törzs-nyitó forgalom, stb. szakaszokban, ellenőrzötten átviszi. Hangsúly ekkor az ellenőrzésen van, mert ez után az ORACLE-el történik a folyamatos feldolgozás. (Ez történt a MegaORA feldolgozásra áttért vállalatoknál.)

KONVERTÁLÁS LÉPÉSEI:

Az adatkonverzió alapja a Clarionban elkészített speciális NXHEO program. Ennek a programnak a letöltése itt indítható. (A MEGAST könyvtárba kell tölteni a tömörített elemet, és el kell indítani a PKUNZIP programot az NXHEO kicsomagolásához. Csak ez után futtatható.) A Clarionban az S. Szervíz feladatok 7.1. menülépéssel lehet elindítani az NXHEO programot.

Indítás után a következő képernyő jelenik meg:

 

nxheo

 

A képernyőn látható paraméterek kétféle konvertálási stratégiát tesznek lehetővé:

Egy menetben a teljes adatállományt - törzsadatokat, forgalmat is - átvisszük. Ez a lehetőség kisebb adatállományoknál és/vagy próba feldolgozásokhoz alkalmazható. Ennek használata egyben azt is jelenti, hogy - kivéve az áfa törzset - változatlanul használjuk tovább a Clarion adatállományokat a MegaORA feldolgozásban. A mentési, kiírási futáshoz mind a törzsadatokra, mind a forgalomra Igent kell adni, és a Könyvelési évre - Adóidőszakra min. 1990 - max. 2005 értéket kell megadni.

Ha szakaszolt, ellenőrzött egységekben történik az adatok átvitele, akkor első menetben csak külön a törzsadatokat ajánlott átvinni (főkönyv, partner áfa, stb. törzs). Majd a következő lépésekben időszak szakaszolásban lehet kiírni a forgalmi adatokat. Az NXHEO program az output fájl név képzésénél úgy jár el, hogy M betűvel kezdődik a név, az adott vállalat sorszámát hozzá szerkeszti, és a végén - ha csak törzsadatokat másoltunk -, akkor csak sorszámot ad, ha forgalmat is kértünk, akkor a forgalom adóidőszak -TÓL értéket teszi a fájl név utolsó két pozíciójára. Az NXHEO szövegállomány képzésének utolsó lépése, hogy képernyőre kiírja a keletkezett fájl nevét.

A keletkezett TXT fájl(oka)t kell a MegaORA program FA49 - Clarion feldolgozás betöltése menülépéssel beolvasni. A keletkezett szöveg fájl vagy a helyi hálózaton a Clarionból elérhető a MEGAST könyvtárból, vagy előzőleg kimentett lemezegységről lehet beolvasni. Megoldott, hogy pl. próbáról a valahol lévő, interneten elérhető kliens gép A: vagy C: egységéről olvassuk be a TXT állományt.

Az első esetben, a törzsadatok betöltése előtt a MegaORA feldolgozásnak teljesen üresnek kell lennie. Ezt egyrészt ellenőrzi a betöltő program, másrészt, ha esetleg többször akarjuk megismételni a betöltést, akkor a program – kérésünkre – törli a korábbi, már betöltött adatokat. Ha ez a kitörlés amiatt hiúsul meg, hogy nemcsak betöltött, hanem már feldolgozott adatok is vannak a feldolgozásban, akkor a Clarion betöltés nem ismételhető. A mondottak azt is jelentik, hogy a betöltést újra kezdeni többször is lehet, de ha egy forgalmi tételt bevittek, akkor már nem törölhető a betöltő programmal a feldolgozás. (A próbából teljes feldolgozást törölni az MA16-os menüpont indításával lehet – a jogosult felhasználónak.)

A Clarionból áthozott TXT adatokból törzseket közvetlen bemásolja a program. Az áthozott törzsadatok azonosak lesznek a Clarionban szereplő kódértékekkel, kivéve az Áfa/Árbevétel módosító törzset, ami 0-999 intervallumra átkonvertálásra kerül. A forgalmi adatokat ORACLE-ben az FA49 menülépés Oracle forgalmi állományokká konvertálja. Az Oracle forgalom könyvelhető, iktatható, mivel a kapcsolódó törzsadatok az adatbázisban vannak, illetve ott kell lenniük. Itt meg kell jegyezni, hogy a korábbi időszak tételei között szerepelhetnek olyan főkönyvi, napló törzs hivatkozások, amelyek törzsadatai nincsenek az adott évre a főkönyvi törzs, napló törzsben. Ekkor az FA49 program, a hiányzó főkönyvi számlákat és naplókat automatikusan generálja.

Nézzük az egyes lépéseket, hogyan történik az ORACLE-ben a Clarion adatok fogadása.

A MegaORA futtatás első lépése az FA49 menüpont elindítása után annak a forgalmi területnek a kiválasztása, amelyikre a Clarion könyvelési tételek kerülnek:

 

tn fa49 mft

 

Ezután megjelenik a Clarion-os TXT fájl kiválasztó képernyő.

 

tn fa49 kepernyo

 

A szövegfájl nevét vagy beírjuk, vagy a Fájl keresése gombot megnyomva a kereső listából kiválasztjuk:

 

fa49 webutil

 

Itt a saját gépünk C: vagy A: egységéről választunk. Az OK billentyű megnyomásával a konvertálási művelet elindul. Az ablak alján látható, amint az olvasott – törzs és forgalom fej, tételsorok - tételeket számolja a program:

 

tn fa49 olvasott

 

A program lefutása végén a kezelői üzenetek ablakban információt kapunk a művelet eredményéről:

 

tn kez

 

Amint az alábbiakból látható, a Clarion adatok Oracle migrációja a törzsadatokat közvetlen az adatbázisba írja, de a forgalmat nem közvetlenül a letárolt könyvelési adatokba, hanem a főkönyvi forgalmi területre (FBE,FBT) adat táblákba. Ezt a forgalmi területet meg lehet szemlélni, kiíratni, összegezni, ellenőrizni. Tehát teljes körűen megvizsgálható, és ha szükséges, bármi módosítható, törölhető, esetleg az egész forgalmi terület is. Amennyiben egy keletkezett forgalmi területet jónak minősítünk, akkor a megfelelő, pl. az FA51 menülépéssel iktatható, könyvelhető.

Az iktatott, könyvelt adatok ellenőrzésére, a Clarion adatokkal való összevetésére többféle módszer áll rendelkezésre.
A legegyszerűbb a teljes Főkönyvi kivonat-Folyószámla kivonat kiíratása mind a Clarion, mind a MegaORA feldolgozásból, és ezen listák összevetése. A Clarionnál rendelkezésre áll a teljes adatállomány ellenőrzése, ami mind összegzett, mind időszakra bontott adatokat tartalmaz. Hasonló funkciót nyújt az Oracle FA69-es menüpontja, amelyek eredménytáblája összevethető a Clarion teljes ellenőrzése kiíratással.
Természetesen egyéb - a Folyószámla Karton-Kivonat-Napló, stb. kiíratások is rendelkezésre állnak.

Csak a törzsadatok konvertálása az egyes analitikus rendszerekben (eszkögazdálkodás, készletgazdálkodás, bérszámfejtés) is megoldott.