bovebben
bovebben
bovebben
bovebben

Használati módok, Díjképzés

A MegaORA hasznosításának, használatának két lehetősége van:

  • Használati jog vétele vagy bérlete a saját szerveren történő üzemeltetéshez
  • ASP(SaaS) - szolgáltatás igénybevétele

Ez két különböző "termék", más és más működtetési lehetőségekkel, és más és más díjakkal rendelkezik. A továbbiakban csak a vétel, bérlet és a saját szerveren történő üzemeltetés díj összetevőiről lesz szó. Az ASP (SaaS) szolgáltatás díjképzést a jelen honlap másik fejezete részletesen tartalmazza.

 

A saját szerveres MegaORA használat díjai több részből állnak, ezek a következők:

  • A programhasználat díjai - kötelező
  • Oracle licenc díj - kötelező
  • Szolgáltatások díjai - igénybe vétele és mértéke opcionális
  • Megszűnt feldolgozás archiválási díja - igénybe vétele opcionális


A PROGRAMHASZNÁLAT DÍJAI

Az ismertetésre kerülő programhasználati díj alapja a szerzői jogi törvényből származó elv, hogy a szellemi tulajdon hasznosításából a tulajdonost a hasznosság mértékének arányában részesedés illeti meg. A MegaORA hasznosságát, a díját több, számszerűsítő ismérv alapján számoljuk. Az egyik ismérv, hogy mely alrendszer mely modulját használják, a másik ismérv, hogy hány tételszámot dolgoznak fel egy-egy időszakban egy adott modullal. További számszerűsíthető ismérv - az Oracle licenc elszámoláshoz is szükséges -, hogy hány db munkaállomással érhető el az adatbázis.

A MegaORA díjszámítási eljárásokhoz alrendszerenként, modulonként egy egységes tételegységár díjtáblázat lett kialakítva. Ez a táblázat jelen honlapon az SaaS (ASP) ÁSZF mellékletében látható. Az itt szerepelő tétel egység árakat mind a vételnél és ügyelet díjszámításnál, mind az SaaS (ASP) szolgáltatás díjainak megállapításánál használjuk. Saját szerveres felhasználásnál - mivel a szolgáltatás egyedi igényeket elégít ki -, a díjazás egyedi megállapodás alapján történik, a tételszámok a szolgáltatás nagyságrendi felméréséhez szükségesek.

A programok használati jogának vételénél a használt modulok tételszámai és a tételegységárak alapján kiszámított díjak képzik a követési díjat . A követési díj a folyamatos feldolgozáshoz szükséges ügyelet, adatbázis üzemeltetés, távfelügyelet díja. Ez a követési díj, a vételi díj 25 %-a, azaz a vételi díj a követési díj négyszerese.

Lehetőség van a programok bérletére, amely esetben a programok használati jogának vételére nem kerül sor. A használati jogot, valamint a folyamatos feldolgozáshoz szükséges ügyeletet, adatbázis üzemeltetést, távfelügyeletet a bérleti szerződés alapján szerzi meg a Felhasználó. Az éves bérleti díj megegyezik a fentiek szerint számított követési díjjal.

ORACLE LICENC DÍJ

A MegaORA működtetéséhez Oracle licenceket kell beszerezni. A Megastar, mint Oracle partner, viszonteladó, a MegaORA programhoz jogosult kb. 50 %-os Oracle listaáron licencet a felhasználóinak eladni. Ez az un. ASFU licenc beszerzési konstrukció. Az ASFU kedvezményes licenc beszerzés csak a MegaORA programok használatához vehető igénybe.

Az Oracle licenc díjak az Oracle Hungary aktuális árak alapján kerülnek kiszámításra. A díjak USA dollárban vannak megadva, így árfolyamfüggően változhatnak, az Oracle Hungary rendszeresen, több hónapra érvényesen ad ki új árlistát. Az alábbi - példaképpen készített - táblázat a 2006. szeptemberi árfolyam szerinti.

Egy feldolgozáshoz telepített munkaállomások minimális darabszáma 10 db lehet (a lenti árak ezt az esetet mutatják). Az esetleg szükséges további munkaállomások díja már egyesével növeli a díjakat.

Az ASFU konstrukcióban beszerzett licencekkel a MegaORA programot a felhasználó csak saját ügyviteli feladataihoz használhatja (szolgáltatás nem végezhető vele). Az ASP feldolgozásokhoz a Megastar un. szolgáltatási licenceket szerez be, amelyek éves bérlet jellegűek, díjazásuk a feldolgozási tételszám szerinti díjban szerepelnek. (Az Oracle igen szigorúan kezeli a saját felhasználású licenceket, illetve a szolgáltatásra használt licencek elkülönítését.)

Amennyiben a felhasználó már rendelkezik korlátlan Oracle licenc lehetőséggel az alábbi termékekre, akkor az a MegaORA-hoz is használható.

 

2006 évi ORACLE licenc ASFU díjak részletezése (2006. évi dollár-forint árfolyam alapján)

Oracle licence vételi díj (egyszeri) Alapár Kedvezményes ár Darabszám Összesen
Database Standard Edition 60.009,- 29.990,- 10 299.900,-
IAS Forms & Reports Edition 80.012,- 39.990,- 10 399.900,-
Összesen: . . .

699.800,-

Oracle licence követési díj évente Alapár Kedvezményes ár Darabszám Összesen
Database Standard Edition . 5.990,- 10 59.900,-
IAS Forms & Reports Edition . 7.990,- 10 79.900,-
Összesen: . .

.

139.800,-
2006. évi Oracle licenc összesen: . .

.

839.600,-
Megjegyzés:
Az Oracle termékek követési díja – amit az ORACLE felé kell fizetni - a teljes vételi ár 22 %-a évente. Ez a követési díj tartalmazza az Oracle folyamatosan megújuló verzióra való áttérés lehetőségét.


SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA

Szolgáltatási díjak (az áfát nem tartalmazzák!)
Díjtalan bemutató: A programok lehetőségeinek bemutatására, ASP feldolgozás megismeréséhez, telephelyünkön, csoportosan, időpont egyeztetéssel félnapos díjtalan bemutatót tartunk
Adatbázis, kiszolgáló szerver telepítés 600.000 Ft/alkalom
Csoportos oktatás a Megastar Plus telephelyén, időpont egyeztetéssel 27.000 Ft/fő
Egyéni oktatás, konzultáció a Megastar Plus telephelyén 15.000 Ft/óra
Oktatás, konzultáció, programtelepítés helyszíni közreműködés 18.000 Ft/óra
Vidékre utazási hozzájárulás 150 Ft/km
Budapestre történő kiszállás díja 6.800 Ft
Egyedi programkészítés, ügyvitelszervezési konzultáció 25.000 Ft/óra
Teljeskörű ügyvitelszervezés egyedi megállapodás szerint, 102 ezer Ft szervezői napidíj plusz utazási hozzájárulás
Fenti díjak az áfát nem tartalmazzák!

A fenti díjképzés elsősorban a MegaORA mint szoftver termék beszerzési, használati díjaival foglalkozik. Van egy további, egyszeri, minden esetben felmerülő – esetleg igen jelentős - költségtényező, amelyet a használatba vétel költségtervezésnél figyelembe kell venni. Ez a MegaORA működés, használat megtanulásának költségei. Ez mind az ASP igénybevételénél az egyes emberek képzésénél felmerül, mind vállalati ERP bevezetésénél, ahol a szervezet számos munkatársánál felmerül, és ezért egy-egy projekt költségtervezésnél súlyának megfelelően kell figyelembe venni.

MEGSZÜNT FELDOLGOZÁS ARCHIVÁLÁSI DÍJA

Megszűnt – más program használatára áttért – ügyfelek feldolgozásának adatait szükséges lehet elérni adatszolgáltatás, revízió, stb. céljából. A Megastar biztosítja a MegaORA programok csökkentett mértékű használatának – csak lekérdezési, listázási - lehetőségét megfelelő szerződés alapján. A csökkentett mértékű használat díja a korábbi teljes körű feldolgozás díjazásának 3 %-a negyedévenként, azaz évesen 12 %. Ha korábban saját szerveres feldolgozás volt, akkor szükség esetén a Megastar Plus biztosítja az Oracle licenceket, valamint az adatok tárolását is.