bovebben
bovebben
bovebben
bovebben

Könyvelőirodai szolgáltatások

Könyvelőiroda az a vállalkozás, amely harmadik fél részére végez ügyviteli - főkönyvi könyvelési, bérszámfejtési, stb. - szolgáltatást. A könyvelőirodáknál a MegaORA ismeretét folyamatosan hasznosítják és ezeknél az ügyfeleknél a Megastar szervezési, ügyviteli, oktatási ráfordítása erőteljesen csökkenő mértékű. Ezért a Megastar – esetleg egyedi megállapodás alapján - kedvezményes MegaORA használatot biztosít a ügyviteli szolgáltató cégeknek.

  • Könyvelő irodáknak 50% díjkedvezmény.
    A könyvelő irodák számára engedményként - folyamatosan – biztosítjuk az összes modul 50%-os tétel egységárral történő használatát. A MegaORA ASP használatának részletes feltételeit, és a díjak konkrét értékeit a www.megaora.hu weblapon az ASP (SaaS) ÁSZF - Általános Szerződési Feltételek című fejezet tartalmazza.
  • A bevezetést díjtalan oktatás segíti.
    A bevezetést alrendszerenként egy-egy nap, naponként 6 órai díjtalan, csoportos alapozó oktatással segíti a Megastar Plus Kft. A díjtalan oktatás előzetes időpont egyeztetés után a Megastar Plus Kft. telephelyén vehető igénybe.
  • Más programok díjáért bevezetheti a MegaORA-t.
    Amennyiben a MegaORA ASP tételegységáras díjszámítása nagyobb fizetendő összeget eredményezne, mint a korábban használt – más szállítótól beszerzett - programok díja, akkor a Megastar Plus Kft. kedvezményként biztosítja, hogy fix, a korábbival megegyező díjazásért használható a MegaORA ASP. A „megegyező díjazás” az egyes korábban is használt modulok éves használati jogért, program követésért, ügyeletért, stb. fizetett és számlával, vagy egyéb módon meghatározható díj. A feldolgozás, azonos ügyviteli értékű alrendszerekkel, azonos tételszámmal és azonos ügyfélszámmal végezhető. (Tehát az olcsó dobozos programok éves díjáért használhat nagy értékű, a teljes ügyvitelt támogató programokat.)
A 3. pont alatt leírt lehetőségek a gyakorlatban hogyan működnek?
Például ha egy könyvelő iroda használ egy bérszámfejtő programot, amely egyszerű bérszámfejtést tesz lehetővé 50 fő számára és ezért fizet évente 27 ezer forintot, akkor hogyan alakul a feldolgozás lehetősége a MegaORA-ban? Ha megnézzük, hogy az ASP díjak alapján 50 fő egyszerű számfejtése mennyibe kerülne, akkor azt látjuk, hogy példánkban a számított díj magasabb, mint a dobozos program díja. Az egységárak alapján ez a díj 50 fő esetén évente 59.160 Ft. (290¬*0.34*50*12), azaz magasabb. (Itt meg kell jegyezni, hogy a tétel egységárral számított díjnál a ténylegesen feldolgozott tételszámok után történik a díjszámítás, például ha az engedélyezett 50 fő helyett csak 25 főnek történik számfejtés, akkor az éves díj csak 29 850 Ft.) A MegaORA engedménye ebben az esetben az, hogy 50 fő számfejtéséért évente 27 ezer forintot kell fizetni. Tehát a meghatározott keret erejéig azonos feldolgozást végezhet az ügyviteli vállalkozás. Mi van akkor, ha a kedvezményes keretet túllépő, nagyobb tételszámot, vagy egyéb alrendszert akar használni a könyvelési vállalkozás, vagy a vállalkozás ügyfele. Akkor alapesetben a meghatározott kereteken túllépő feldolgozások a SaaS ÁSZF melléklet szerinti díjazás kerül elszámolásra, a bér esetén az egyes számfejtések 98,6 Ft egységárral. Ám ha már előzetesen egy engedményes egységár lett az egyedi szerződésben megállapítva, például 40 százalékos engedménnyel, akkor ez a számfejtési egységár 59,16 Ft.
 
A fenti eljárás általánosított menete a következő.
A könyvelő iroda bejelenti igényét az egyes, már használt ügyviteli szolgáltatás végzésére. Ekkor meg kell határozni a korábban használt ügyviteli szolgáltatást (pl. könyvelés, bér, stb.), ezek bonyolultságát (pl. bér mellett van-e Tb számfejtés, stb.), a feldolgozott tételszámokat, és az ezért másnak fizetett díjat. Ezek alapján berendezik a MegaORA feldolgozást és a kereteket az ÁSZF kiegészítésében, az egyedi szerződésben rögzítik. Ugyanekkor ajánlatos az egyedi szerződésben kitérni az esetleges tételszám túllépés vagy további modulok használatba vétele, stb. esetén történő elszámolási eljárásokra is.