bovebben
bovebben
bovebben
bovebben

Szolgáltatás, távfelügyelet

Az ügyviteli programok fejlesztése, forgalmazása és használata egy tartós együttműködés a fejlesztő és a felhasználó között. A több, mint húszéves tapasztalatok bizonyítják, hogy betanulás, új munkatársak betanítása, jogszabály és igények változása, üzemeltetési és gépi problémák stb. miatt az ügyviteli program készítők és felhasználók között folyamatos a kapcsolattartás. A felhasználók igénylik a készítők rendelkezésre állását.

Az Oracle adatbázis használata a felhasználók további segítését igényli. Mind az adatbázis, mind a kapcsolódó szerverek működtetése folyamatos, nagy mértékű speciális ismeretet igényel. (Főleg kisebb szervezetnek nem lenne gazdaságos nagyfizetésű specialistákat kiképezni és folyamatosan eltartani.)

A Megastar Plus a folyamatos együttműködést szem előtt tartva alakította ki programjainak felhasználási módjait. A Megastar Plus az ügyviteli programok használatának jogát és a használathoz kapcsolódó távfelügyeletet, programkövetést együtt értékesíti. A programok használatát csak azoknak az ügyfeleknek engedélyezi, akik egyidejűleg igénybe veszik a Megastar Plus ügyeleti, programkövetési és adatbázis távfelügyeleti szolgáltatásait is. A programok használatának lehetőségét, és az ehhez kapcsolódó díjazásokat a Díjképzés alatt részletezzük. A továbbiakban a programok bevezetését és a folyamatos munkavégzést segítő szolgáltatásokat vesszük sorra.


TÁVFELÜGYELET
A MegaORA programok ügyeleti szolgáltatás alapja az adatbázis távfelügyelete. Ezt az teszi lehetővé, hogy az Oracle adatbázisba távolról - interneten, vagy bérelt vonalon - és igen szigorú biztonsági rendszabályok betartásával - mind a rendszergazdáknak, mind a szakmai segítséget nyújtó munkatársaknak - lehetőségük van bekapcsolódni. (Értelemszerűen a felhasználó adatainak elérése magasfokú biztonságot, és az ügyeletet adó munkatársaktól titoktartási kötelezettséget igényel. Erre a Megastar Plus, illetve a szolgáltató munkatársai szerződésben kötelezve vannak.)

A rendszergazdák folyamatosan figyelemmel kísérik az Oracle adatbázis és a kapcsolódó szerverek működését, szükség esetén segítenek. A rendszergazdák - lehetőleg este, éjszaka - telepítik az új, módosított programverziókat. (A változásokról a "Programváltozások, verziócserék", web lapon folyamatosan értesítést találnak a felhasználók.) Az ügyviteli munkában segítő munkatársak - kérés esetén - bekapcsolódnak a feldolgozásba és a működés és/vagy az adatok megtekintésével tudnak segítséget nyújtani. Amennyiben a távfelügyelet nem építhető ki - műszaki vagy az adott felhasználó adatbiztonsági szabályai miatt -, akkor az adatbázis üzemeltetésére, felügyeletére, és szakmai támogatásra, egyedi szerződést kell kötni. Mivel ekkor az ügyintézés csak kiszállásokkal valósítható meg, ez viszonylag magas anyagi terhet jelent.

További emelt szintű segítséget kaphat a felhasználó, az ügyelet - felhasználó döntése alapján - bekapcsolódhat közvetlenül a gépén a probléma vizsgálatába. Ha problémába ütközik a MegaORA program futtatásával kapcsolatban, akkor töltse le és telepítse a TÁVSEGÍTSÉGHEZ SZÜKSÉGES PROGRAM-ot, és hívja cégünk munkatársait a 250-8000-es telefonszámon.


SZOLGÁLTATÁSOK A SaaS (ASP) FELHASZNÁLÓKNAK
A SaaS (ASP) szolgáltatás - mint termék - csak a programok használhatóságát, és az ott képződött adatok biztonságos tárolását, kezelését tartalmazza. A szolgáltató biztosítja az adatbázis, programműködés folyamatos rendelkezésre állását és a programok - dokumentációban leírt - helyes működését. A SaaS (ASP) szolgáltatás - különösen a kihelyezett ASP feldolgozás - díjai a felhasználók számára igen kedvezményesen lettek megállapítva. Vélelmezve van a programkezelés, jogszabályok és az ügyviteli rendszer alapos ismerete - azaz az önálló munkavégzés lehetősége. A bevezetést - korlátozott mértékű - díjtalan oktatás is segíti.

A SaaS (ASP) szolgáltatást igénybe vevő felhasználó díjtalanul az adatbázis működési hibáját és a programok hibás működését jelentheti be. Ez azt jelenti, hogy a SaaS (ASP) szolgáltatást igénybe vevő felhasználók nem fordulhatnak a MegaORA ügyeletéhez:
- programkezelési,
- ügyviteli, kódszám kialakítási,
- jogszabály értelmezési,
- programfunkció bővítési, stb.
kérdésekkel. (E kérdések többnyire a program használatra való felkészületlenséget jelentik, a bevezető oktatás elhanyagolását, a kapcsolódó rendeletek, az ügyviteli program működésének hiiányos ismeretét igyekeznek pótolni.) Ezekre a kérdésekre egyrészt a rendelkezésükre álló dokumentációkban találnak választ. Másrészt díjazás ellenében igénybe vehetők az oktatási, konzultációs, ügyvitelszervezési, stb. szolgáltatások.
Összegezve:a szolgáltatási ügyelet csak korlátozottan áll rendelkezésre a SaaS (ASP) szolgáltatást igénybe vevő ügyfeleknek.


OKTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

A programok dokumentációi és a gyakorló feladatok biztosítják, hogy a programok kezelése önállóan is megtanulható - természetesen a kezelők jogszabályi, ügyviteli ismerete előfeltétel. A tanuláshoz az élőszóban, konzultációs formában történő ismerkedés bővebb, hatékonyabb. Ezért a Megastar Plus Kft. az ügyviteli programok bevezetését oktatással segíti. (Az oktatások nem foglalkoznak a számvitellel, pénzüggyel, ügyvitelszervezéssel, stb., mivel ezek ismerete előfeltétel a programok használatához.)

Az oktatás a Megastar Plus telephelyén, egyeztetett időpontban, esetleg csoportosan, előre meghirdetett vagy egyeztetett témával kerül megrendezésre. Oktatási nap: 6-szor 50 perces óra. Oktatási témák igény szerint lehetnek pl:

 • Számítógép, internet, WEB ismeretek,
 • Bevezetés a számítógépes ügyviteli munkába,
 • Megastar Plus programmodulok ügyviteli sémája, a használat ügyvitelszervezési előfeltételei,
 • Programkezelés, stb.

Az oktatási, konzultációs díjakat lásd az ártájékoztató szerint. A díjakból látható: külön kategória a Megastar Plus telephelyén tartott - meghatározott időpontban, tematikával foglalkozó - csoportos oktatás, és megint más kategória az ügyfélnél történő oktatás, illetve konzultáció. Az ügyfélnél a helyszínen, ha az időigény 4 óránál több, teljes napidíjat, ha az időigény 4 óránál kevesebb, fél napidíjat számolunk. Ha az ügyfél telephelye nem Budapesten van, akkor felszámításra kerül az útiköltség, illetve - ha szükséges - a szállásköltség is.
Az ártáblázat szerinti óradíj a Megastar Plus telephelyén történő egyedi oktatásnál, konzultációnál kerül számlázásra.


KONZULTÁCIÓS LEHETŐSÉGEK (nem SaaS (ASP) szolgáltatást igénybe vevő ügyfeleknek):

 • díjtalan telefonügyelet munkaidőben,
 • személyes tanácsadás, feldolgozási és programkezelési hibák elhárításában közreműködés (SaaS (ASP) feldolgozás ügyfeleknek díjazásért).


TANÁCSADÁS:

 • üzemeltetési, rendszerbővítési, eszközkiválasztási és kisebb ügyvitelszervezési problémák megbeszélése a Megastar Plus telephelyén,
 • programvírusokkal kapcsolatos, azok megelőzésére irányuló szaktanácsadás.


MEGASTAR PLUS WEBOLDAL
, amely folyamatos tájékoztatást ad:

 • a programok új verzióinak lehetőségeiről (Programváltozások, verziócserék);
 • a tervezett és folyamatban lévő programfejlesztésekről (Gyakori kérdések);
 • felhasználók tapasztalatairól;
 • a program működési környezetének speciális szervezési kérdéseiről;
 • egyes konkrét számviteli, pénzügyi problémáról, stb.

A szolgáltatások díjtételei a Díjképzés lapon találhatók.