bovebben
bovebben
bovebben
bovebben

Viszonteladói lehetőségek

Viszonteladónak nevezzük azt a vállalkozót, aki a MegaORA programok harmadik fél részére történő eladási, hasznosítási folyamatban aktívan közreműködik.

Nagyságrendi okból az ERP - első sorban a saját szerveres formában történő - hasznosításnál szükséges a vállalkozási forma. (Az ASP (SaaS) hasznosításánál nincs, fel sem merül eladási tevékenység) A viszonteladókkal előzetesen keretszerződésben határozzuk meg a közreműködésük lehetőségét, jellegét és mértékét. Majd a konkrét feladatról egyedi megállapodásban kerül rögzítésre pontos feladat és díjazás. A viszonteladói közreműködés különböző szintű lehet:

  • Kiajánlás. Ekkor csak vevőt, felhasználót hoz a viszonteladó, minden további tevékenységet a Megastar végez. A viszonteladót egyszeri részesedés illeti meg a vételi díjból. (2-7%)

  • A MegaORA eladása, továbbá közreműködés az elő-, és rászervezésben. Vételi díjból a viszonteladó megállapodás szerinti százalékot kap, az elő-, és rászervezési díj - esetleg - teljes körűen a viszonteladót illeti meg. A további feladatokat, a telepítést, üzemeltetést, szakmai ügyeletet a Megastar látja el, és ennek bevételei a továbbiakban a Megastart illetik. Ekkor a Megastar a viszonteladótól írott anyagot kap a kialakított feldolgozásról a további ügyeleti feladatok ellátásához.

  • Mint az előbbi, de a folyamatos szakmai felügyeletet is a viszonteladó biztosítja. Az értékesítésből megállapodás, egyedi szerződés szerinti százalékot kap a viszonteladó. Az elő-, és rászervezés árbevétele - esetleg - teljes mértékben a viszonteladót illeti meg. A folyamatos felügyelet díjából - szintén egyedi megállapodás, szerződés szerint - 20-40 % részesedés illeti meg a viszonteladót. Az adatbázis telepítés, ügyelet és a programkövetés a Megastar távfelügyeleti feladata.

Amint látható igen széles skálája van a MegaORA hasznosításban, üzemeltetésben történő közreműködésnek.

A konkrét feladat megosztás alapján történik a díjazás megosztása. Van a Megastar hozzájárulásnak minimuma. Amikor használatbavételhez mindent a viszonteladó végez - bemutatótól, bevezetés, oktatás, üzemeltetés szakmai felügyelete, szerver üzemeltetésig, stb. - akkor a Megastart a MegaORA szellemi tulajdona, programok jogszabálykövetése és az ORACLE adatbázisok távfelügyelete szerint illeti meg díjazás.
Ez a díjazás semmilyen körülmények között nem lehet kevesebb, mint a végfelhasználó által fizetett díjak 50 %-a.