bovebben
bovebben
bovebben
bovebben

Termékek

A MEGASTAR PLUS Kft. termékei a mindenkori fejlesztési lehetőségek figyelembe vételével, az ügyfelek igényeinek megfelelően bővülnek, formálódnak már 1984 óta. Az 1992 óta futó DOS-CLARION alapú rendszer ügyvitelileg korszerű, integrált - egységes törzsállományok, egyszeri adatbevitel az összes alrendszerhez, stb. -, de a DOS platform visszaszorulása és az internet, e-business igények megjelenése miatt elavult. A korszerű elvárások - az időben változó, bővülő, bonyolódó rendszer lehetőségek, a távoli elérés, bekapcsolódás az elektronikus ügyintézésbe, stb. már igen bonyolult működést modellező ügyviteli rendszert igényelnek.

Ehhez megfelelő fejlesztő és működtető rendszer szükséges. Mindezen szempontokat figyelembe véve a 2000. év folyamán úgy döntöttünk, hogy új fejlesztési technológiára térünk át. Választásunk az ORACLE adatbázisra épülő ORACLE fejlesztői környezetre esett. A technológiaváltással egyidejűleg ISO 9001:2001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert vezettünk be.

Megnövekedett az információs rendszerekkel szembeni elvárás. Napjainkban egyre többen ismerik fel, hogy a piacgazdaságban kialakult éles versenyhelyzetben termékek/szolgáltatások előállításához, értékesítéséhez több információra van szükség. Korábban az információs rendszerek fő célja a vállalat mind magasabb szintű irányíthatóságának biztosítása volt. Napjainkban előtérbe került - a magas szintű irányítás mellett - a vállalkozás eredményességének növelése.

A hozott döntéseknél az irányítás minden szintjére kiterjedő információ-ellátottság vált fontossá, mivel egy adott cégen belül a különböző vezetői szinteknek más és más információra van szükségük döntéseik elősegítéséhez, támogatásához. Az információs rendszerek szolgáltatásainak lehetőség szerint a szervezet működését teljes körűen támogatni kell, nemcsak az ügyviteli folyamatokat, hanem a reál folyamatokat is. További szempont a modularitás.

Több éve az ORACLE eszközzel fejlesztett integrált vállalatirányítási rendszer neve: MegaORA. A MegaORA - és MegApex - logikai felépítését szemlélteti az alábbi ábra:

 

A MegaORA - és MegApex - vállalatirányítási rendszer feladatai:

 • Teljes körű támogatás biztosítása a szervezet reál- és információs tevékenységei számára.
 • Gyors, hatékony feldolgozás biztosítása akár nagyszámú üzleti tranzakció esetén is.
 • Információszolgáltatás (különböző szintű) vezetői döntéshozatal támogatáshoz.
 • Lehetőség a térben elkülönülő szervezetek valós idejű összekapcsolására.
 • Bekapcsolódás az elektronikus adatszolgáltatásba és e-business lehetőségekbe.

MegaORA alrendszerek csoportosítása:

Gazdálkodási folyamatok Termelésirányítási folyamatok
 • Pénzügy-számvitel
 • Humánerőforrás gazdálkodás
 • Eszközgazdálkodás
 • Gyártmánytervezés
 • Gyártás
 • Minőség-ellenőrzés
Anyag és áruforgalmi folyamatok Döntéstámogatási folyamatok
 • Értékesítés
 • Beszerzés
 • Készletgazdálkodás
 • Ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM)
 • Kontrolling
 • Stratégiai tervező rendszer
 • Vezetői információs rendszer (VIR)

AZ ALRENDSZEREK TARTALMA:

A gazdálkodási és a logisztikai folyamatok alrendszereit az új fejlesztői eszköz lehetőségeit kihasználva, magasabb szinten dolgoztuk ki. Az egyes programmodulokról vázlatos és bővebb leírás található a már elkészült alrendszerek leírásánál. A tervezett, illetve fejlesztés alatt lévő alrendszerek vázlatos ismertetése a következő:

 

Termelésirányítási folyamatok
Ez az alrendszer a következő funkciókat tartalmazza:

Gyártmánytervezés:

 • adatbázisok kialakítása

 • gyártmánystruktúra-gyártmánylebontás

 • előkalkuláció (költségvetés)

Gyártás:

 • gyártási ütemterv (durva programozás)

 • anyagszükséglet tervezése

 • kapacitástervezés (gép, emberi erőforrás)

 • likviditási igény

 • gyártás elszámolás (utókalkuláció, termelési statisztika)

Minőségellenőrzés:

 • ellenőrzési munka tervezése

 • minőségi vizsgálatok

 • ISO 9001 követelmények szerinti feladatok

Döntéstámogatási folyamatok

 

Ügyfélkapcsolat kezelés (CRM)

Ez az alrendszer a következő funkciókat tartalmazza:

 • dokumentációkezelés

 • marketing tevékenység

 • ügyfélszolgálati tevékenység.

A Kontrolling alrendszer a tervek és a ténylegesen elért eredmények összehasonlításával, elemzésével hatékony eszközt biztosít az üzleti folyamatok jobb átlátásához, és azok irányításához. A kontrolling funkció működéséhez szükséges adatokat az egyes már elkészült alrendszerek működő részei biztosítják. Az alrendszerek lehetővé teszik mind a részterületek, mind az egész vállalat gazdaságosságának ellenőrzését, és információt szolgáltatnak a vezetők operatív és stratégiai döntéseihez.

A stratégiai tervezés alrendszer elemzések, döntések, választások sorozatához biztosítja a szervezet erőforrásainak, és különböző kapacitásának adatait. Ezen információk alrendszerbe gyűjtése, és szabad variálása lényegesen megkönnyítik a "mi lenne, ha" szerű vizsgálódást. A stratégiai tervezés alrendszer segítségével több évre meghatározható a fejlesztés iránya, és menet közben vizsgálhatóak a tervezettől való esetleges eltérések. A felülvizsgálat során lehetőség nyílik a tervek módosítására, jelentős eltérés esetén, pedig új stratégia kidolgozására is. A stratégiai terv rövid távú (éves) tervekre bontható le.

A vezetői információs rendszer gyors adatszolgáltatást biztosít az összes alrendszerből a vállalat vezetői és döntéshozói számára. A különböző vezetési szinteknek - a szervezeti felépítésben felfelé haladva - egyre kevésbé részletes, de egymással szorosabb összefüggésben lévő, a teljes vállalati folyamatot átfogó, összesített adatokra van szükségük. Emellett racionális elvárás, hogy az információk könnyen kezelhetőek, grafikus formában is megjeleníthetők legyenek. Az alrendszer által nyújtott információk birtokában a vezetők megfelelő stratégiai döntéseket hozhatnak, és reális célokat tűzhetnek ki rövid-, és hosszútávon egyaránt.

Könyvelőirodai munkavégzés támogatása

Magyarországon az ügyviteli tevékenység jelentős része mint kisszervezeteknek végzett szolgáltatói tevékenység jelenik meg az un. könyvelőirodák munkavégzésénél. A MegaORA program egyrészt jelentős lehetőséget biztosít a könyvelőirodáknak a nagy számosságú ügyfeleik számára végzett munkavégzéshez. Másrészt tartalmazza az egyszerűsített könyvelés (naplófőkönyv, stb.) vezetésének lehetőségét az egyéb alrendszerekkel pl. bérszámfejtéssel, számlázással stb. együttműködve.

 


A MegaORA programjai az ORACLE 11G fejlesztő eszközzel készültek, és kis-, közép- és nagyvállalat, vállalkozás (Kft., RT., BT.,) társadalmi- és költségvetési szerv egyaránt használhatja ügyviteli munkájához - vagy saját üzemeltetési formában, vagy ASP szolgáltatási formában. A programok naprakész információt biztosítanak árbevételről, költségekről, nyereségességről, készletekről stb.

ORACLE adatbázis. Egységes, központi adatleírást, adattárolást biztosít, a feldolgozás skálázható - igény szerinti bonyolultságú és adatvolumenű feldolgozás - működtethető.

WEB felület. Az adatbázis tetszőleges számú munkaállomással elérhető a web böngésző használatával. A munkaállomások helyi és/vagy távfeldolgozást tesznek lehetővé. A program alkalmas térben szétszórt szervezet (központ, műhelyek, irodák, üzletek) centralizált, valósidejű feldolgozására. (A programok használatához nem szükséges Internet, ha van, akkor a kapcsolat biztonságos, titkosított üzemmóddal, hitelesített - szigorúan azonosított felhasználókkal - történik.)

Távfelügyelet. A feldolgozást a MegaORA forgalmazótól távfelügyelet támogathatja. Az adatbázis-működést, verziócserét, szakmai, kezelési konzultációt a feldolgozásba bekapcsolódó munkatársak segítik.

Egy adatbázisban korlátlan számú (100.000) feldolgozás. Különösen könyvelő irodáknak fontos, hogy egy adatbázisban a programműködéshez tetszőleges számú feldolgozást hozhat létre a felhasználó. Ezekbe az elkülönülő feldolgozásokba (törzs) adatok átmásolhatók, adatok menthetők, törölhetők, feldolgozás is törölhető.

Távmunka, otthondolgozás. A web kezelőfelület lehetővé teszi interbeteb keresztül is a feldolgozás elérését. Vállalatok, könyvelőirodák vezetői, munkatársai, ügynökök, üzletkötők, stb. ideális - esetleg mobil - munkavégzési lehetőséget kapnak a saját adatbázisukban.

ASP szolgáltatás. A MegaORA program - mivel korlátlan számú - szigorúan elkülönülő feldolgozást kiszolgálhat, ezért alkalmas adatbázist üzemeltető szolgáltató által számos ügyfélnek történő feldolgozásra.

Működés paraméterezhető. Az ágazati, iparági, tevékenységi különbözőségeket a működést vezérlő paraméterekkel lehet beállítani. Az adatok bevitelét számos a kezelőhöz tartozó "emlékező" paraméter segíti.

Egységes törzsállományok. Egy-egy feldolgozásban a törzsállományok egyszer kerülnek bevitelre, és különböző alrendszerekhez kerülnek felhasználásra: (Pl. az ügyféltörzs adatait a számlázás, a pénzügy, a folyószámla és dokumentumkezelő stb., illetve a készlet alrendszerek használják.)

Egyszeri forgalmi adatbevitel - többrétű feldolgozás. Az egyszer bevitt forgalmi adat mind a keletkeztető alrendszer, mind a kapcsolódó alrendszerek igényeit kiszolgálja. (Pl. A kimenő számla képernyőn történt megszerkesztése után kiíratásra kerül a számla, bankbizonylat, napi kimutatások, és további - gépen belüli - automatikus feldolgozás történik a készletnyilvántartásban, a pénzügyben, folyószámlában, majd a főkönyvi könyvelésben, kontrollingban.)

Forgalom bevitele közben a törzsadatok megtekinthetők, kiválaszthatók, és módosíthatók, új törzs bevihető. Forgalom bevitel közben egy billentyű leütéssel megtekinthető a már feldolgozott főkönyvi vagy folyószámla kivonat, karton és tétel, továbbá az egyes bizonylathoz kapcsolódó dokumentumok is megtekinthetők.

Forgalmi területre behozhatók adatok a már iktatott, könyvelt tételekből (pl. banki tételbe a számla adatai) vagy módosításra-törlésre előhozható a teljes iktatott, könyvelt tétel.

A felhasználóbarát kezelési lehetőségek hatékony munkavégzést biztosítanak. A számítógépen végzett munkát ON-LINE-HELP támogatja. A kezelő minden lépésnél kérheti (F1 leütéssel) az éppen végzett lépéshez tartozó magyarázó, segítő dokumentáció rész kiíratását képernyőre. Ezek a leírások, a kezelési dokumentációk alrendszerenként teljes körűen papírra írathatók, kötetekbe fűzhetők.

Dokumentumkezelő. Biztosítja az egyes alrendszerek adataihoz (számla, könyvelési tétel, rendelés, stb.) kapcsolódó levelek, dokumentumok leiktatását, megtekintését, illetve a dokumentumok felől az alrendszerek adatainak elérését.

Adatvédelem jelszóval, szervezet kóddal. Az egyes programok - menülépések - használatának jogosultságát kezelőnként be lehet állítani. Másik jogosultság-kezelési lehetőség, a tételekhez bevitt szervezeti kód csak a saját szervezet adatait engedi elérni a kezelőnek. Vezetés, központ az összes szervezet adatát elérheti.

A listák, riportok előbb képernyőre, majd papírra írathatók. A képernyőre írás előre-vissza lapozható, nagyítható, kicsinyíthető.

Általános listakészítési lehetőség. Adatszótárak segítségével a felhasználó saját kiíratást, listát szerkeszthet: tartalom, rendezettség, szűrés tetszőleges. Adatok képernyőre és papírra nyomtathatók vagy átadhatók további feldolgozásra, vagy táblázatkezelőnek (pl. EXCELL-be).

Kapcsolat egyéb alrendszerekkel. Az Ügyviteli rendszer gépen belül tud fogadni adatokat mások által készített programokból (import) - így biztosítható a főkönyv és analitikák automatikus kapcsolata. Szövegesen vagy táblázatkezelőnek tud adni adatokat (export).

Többnyelvű könyvelés. Idegen érdekeltségű cégek könyvelését, a mérleghez szükséges kiírásokat tudja elkészíteni. Adatokat biztosít magyar vagy más (pl. angol) számlarend szerinti főkönyvi számokkal készített magyar vagy idegen nyelvű eredménylistákhoz.

Folyamatos továbbfejlesztés, jogszabály változások és felhasználói igények követésére.
A bevezetést, üzemeltetést oktatás, folyamatos ügyelet segíti.

MegaORA használatbavétele kétféle módon történhet, a programok a felhasználó saját szervezeténél, a felhasználó szerverén történik az üzemeltetés (ezen ügyfelek felsorolását tartalmazza a weblapon szereplő "Saját szervert üzemeltető felhasználók" lajstrom), vagy ASP szolgáltatás igénybevételével. A felhasználó Saját üzemeltetésének kialakítása jelentős költségbe kerül. A nagyobb szervezeteknél, ahol minimum 6-8 munkatárs dolgozik a programokkal és viszonylag nagy tételszámmal történik a feldolgozás. A 6-8 vagy sokkal több ügyviteli munkatárs munkájának értéke, a szervezet ügyvitelének értéke, indokolja a több millió forint ráfordítást - amibe a MegaORA beszerzése és üzemeltetése kerül. Saját szervereket kell beszerezni és üzemeltetni, meg kell venni a minimum 10 db ORACLE licencet, és a bevezetéshez is jelentős ráfordítás szükséges az előszervezéshez, oktatáshoz.

Másik használatba vételi forma az ASP szolgáltatás (más terminológia szerint SaaS (Software as a Service) szolgáltatás. A szolgáltatást igénybe vevő felhasználók a weblapon az "ASP felhasználók" lajstromon láthatók.) Ez a kis tételszám igényű szervezetek olcsóbb megoldása. Ha csak 1-2 munkatárs esetleg munkaidejének csak egy részében foglalkozik egy-egy szervezet ügyvitelével, akkor elegendő 1-2 munkaállomás használata. A csak pár százezer vagy pár tízezer forint értékű kis tételszámmal történő munkavégzést az ASP szolgáltatótól érdemes megvenni. Az ASP szolgáltatásnál jelentős érték a programok müködésének és a kezelésnek az ismerete. Az ASP szolgáltatás dijazása úgy lett megállapítva, hogy vélelmezett a programok használatának ismerete, azaz csak a program használat és adatok tárolásának díját tartalmazza. A könyvelő irodai szolgáltatók igen gazdaságosan tudják a programok ismeretét hasznosítani, mivel sok kis szervezetnek történő könyvelési, ügyviteli munkát végeznek, sok helyre, "kis adagokban" adják el a tudásukat. Az ASP szolgáltatás elsősorban a könyvelési szolgáltatók munkaeszköze.

Cégünk az Oracle partnerhálózat tagja. Termékünk az Oracle által elismert Oracle alapon futó termék.

Oracle, PeopleSoft, JD Edwards, and Retek are registered trademarks of Oracle Corporation and/or its affiliates.
Az Oracle, PeopleSoft, JD Edwards, és Retek az Oracle Corporation (és/vagy annak valamely tagja) által regisztrált márkajelzés.

MyStat - Az ingyenes webstatisztika