bovebben
bovebben
bovebben
bovebben

CRM, Dokumentumkezelés

A MegaORA CRM alrendszer mikro és kis (5-100 fős) vállalatok ügyviteli munkájának segítésére készült, és az ERP rendszer kiterjesztését biztosítja. Az 1.0 verzió három részből áll, ezek a Dokumentumkezelő modul, az Ügyfélszolgálati modul és a Projekt management modul.


Dokumentumkezelő modul

Biztosítja a bejövő, kimenő és belső információk elektronikus érkeztetését, iktatását, témafelelősök, tevékenységek meghatározását.

 • Beérkező, kimenő és belső levelezést elektronikus formában tárolja
 • Az elektronikus dokumentumok, megadott kapcsolatok alapján megtekinthetők, nyomtathatók és módosítás, változtatás céljából elérhetők.
 • A dokumentumtípus-törzs állománnyal nyilvántarthatók, kategorizálhatók a gépben tárolt elektronikus dokumentumok
 • Az egyes dokumentum típusokhoz előírhatók opcionális vagy kötelező kiegészítő adatok
 • Az egyes dokumentumokhoz nyilvántartásba vételkor kapcsolhatók: másik dokumentum, személy, szervezet, feladat, stb. és ERP rendszer adatai (pl. főkönyvi bizonylat, számla, rendelés, stb.).
 • A dokumentum kapcsolatai bármikor bővíthetők, módosíthatók, törölhetők


Ügyfélszolgálati modul

Az ügyfelekkel, ügyekkel kapcsolatos információk gyors, igény szerinti részletezettségű elérését biztosítja.

 • A partner törzs megtekinthető, bővíthető, módosítható
 • A kiválasztott partnerösszegző információs tábla egy képernyőn a partnerrel kapcsolatos fontosabb jellemzőről ad információt. „Lefúrási technika” alkalmazásával – összegző adat – karton – tétel – kapcsolódó dokumentumok lépésekkel érhetők el az adatok
 • Partner adatai (név, cím, ügyintéző, stb.)
 • Folyószámla kivonatra rátekintés, összegzés-rátekintés, ehhez a kapcsolódó folyószámla karton, rendezett-rendezetlen tételek megtekintése
 • Folyószámla kintlévőségek, 30-60 nap megtekintése
 • Folyószámla várható pénzügyi teljesítések megtekintése
 • Szerződésekre rátekintés, kiválasztással megtekintése
 • Levelezésre rátekintés, kiválasztással levelek megtekintése
 • Ügyfélhez kapcsolódó feladatok (függő, folyamatban lévő, lejárt, stb.) jegyzékére rátekintés, feladathoz kapcsolódó dokumentumok megtekintése
 • Az ügyfélszolgálati modulban feladatok hozhatók létre. A feladatok kapcsolódhatnak dokumentumhoz, szervezethez, személyhez, stb.


Projekt menedzsment modul

A szervezetnél keletkező egyszerű és összetett feladatok (projektek lépéseinek) nyilvántartásának, kezelésének eszköze. Fontos lehetőség, hogy a feladatokhoz kapcsolódó üzenetek küldhetők, amelyek időben, térben elkülönülő (pl. távmunka) koordinált végzését segítik.

 • Törzsállományokban nyilvántarthatók
 • Szervezetek
 • Személyek
 • Összetett feladatok - Projektek
 • Feladatok típusa
 • Projektekbe leírhatók a feladatok jegyzéke, az egyes feladatok típusa, kapacitás igénye, határidő, felelős, készültségi fok, stb.
 • A feladatoknál megadható a feladat típus mellett a ráfordítás igény, határidő, felelős (személy, szervezet), készültségi fok, állapot (elkészült, folyamatban, várakozik, stb.)
 • Üzenetek küldhetők személynek, szervezetnek, feladatra, stb.
 • Feladatok, üzenetek, stb. meghatározott ideig archiváltak, dokumentáltak, megtekinthetők.