bovebben
bovebben
bovebben
bovebben

Eszközgazdálkodás

Az Eszköznyilvántartási programcsomag a számviteli törvény előírásainak megfelelően költségvetési és gazdálkodó szervezetek részére biztosítja a befektetett eszközök analítikus és főkönyvi nyilvántartását, valamint az értékcsökkenés elszámolását. A rendszer kapcsolódik a főkönyvi könyvelési rendszerhez.


A nyilvántartáshoz és feldolgozáshoz kialakított fontosabb törzsállományok a következők:

 • Az eszköz tárolási helyének, az eszközért felelős egység vagy személy meghatározására alkalmas a szervezet, a leltárkörzet és a dolgozó törzsállomány. Egy tartozék lehet más szervezeti egység, körzet vagy dolgozó kódon, mint az az egyedi eszköz, aminek tartozéka.
 • A befektetett eszközök csoportosítását biztosítja a típus és a csoport törzsállomány.
 • Az értékcsökkenés elszámolását segíti az amortizációs normák és az értékcsökkenés elszámolási módok törzsállomány.
 • A feldolgozás vezérlését biztosítja a mozgásnem törzsállomány. Meghatározza az eszköz állományváltozásának milyenségét, valamint a mozgáshoz kapcsolódó főkönyvi könyvelés kontírozását.
 • A forgalmi könyvelés automatikus kontírozását segíti a főkönyvi számlaösszefüggések törzsállomány.
 • https://canadian-pharmacy24-7.com/buy-valium-online/

 

Valamennyi befektetett eszközt mennyiségben és értékben - vagy a számviteli előírásoknak megfelelően csak mennyiségben - tartalmazza az eszköz karton és a tartozékok adatállománya.

Az eszköz nyilvántartása történhet egyedileg vagy csoportosan.

Az eszköz azonosítására 12 pozíciós eszközazonosító (leltárszám) szolgál.


Az eszköz karton tartalmazza mindazokat a kiegészítő adatokat, amelyeket a kézi kitöltésű szabvány bizonylatok is tartalmaznak (Földterület nyilvántartó lap, Építmény nyilvántartó lap, Beruházások, tárgyi eszközök egyedi nyilvántartó lapja), és naprakészen mutatja az eszköz mennyiségi és értékbeni változásait. Minden egyedi eszközhöz rendelhető tartozék. Az értékcsökkenés számításában a Felhasználó rendelkezése szerint ezek is részt vehetnek az értékükkel, vagy értékük beépül az eszköz bruttó értékébe. (tartozék minősítése). Az eszköz illetve tartozék állományban történő könnyű azonosítást, keresést megkönnyíti az "Előző leltári szám" és/vagy a 25 hosszú "Gyártási szám" mező is.

A forgalom bevitele egy munka vagy forgalmi területre történik. A munkaterületen lévő forgalom igen hatékonyan módosítható, javítható, kiíratható. A forgalmi területen végzett munka hálózatban több munkaállomáson is folyhat egyidőben. A forgalom bevitelekor a program az összes törzsállományra "rálát", a forgalombevitelből az eszköz és a tartozék állomány közvetlenül módosítható.

A forgalom könyvelése: A program ebben a menüpontban aktualizálja az összes eszköz és tartozék kartonállományt, a nullára (maradványértékig) leírt eszközöket automatikusan átvezeti a nullára leírtak főkönyvi számlájára, illetve ha egy nullára leírt eszköz felújításra került, azt újra aktiválja és visszavezeti az eszköz eredeti főkönyvi számlájára.

A program rugalmasan kezeli az eszközök és tartozékok áthelyezését az egyes tárolóhelyek (szervezetek, leltárkörzetek, dolgozók), illetve tartozék esetében az egyes eszközök (leltárszámok) között.

A forgalom könyvelése után képernyőre kérhetők vagy kinyomtathatók a különböző kimutatások, amelyeknek az adattartalma a szűrők segítségével tetszés szerint módosítható.

Az értékcsökkenés számítása az immateriális javak és tárgyi eszközök üzembehelyezését (aktiválását) követően történik. Lineáris értékcsökkenés számítási módnál napra történik az elszámolás. A programban az eszközök értékének esetlegesen szükséges korrekciója után, az écs számítás ismételt futtatásával az értékcsökkenés összegét a program korrigálja.

A norma szerinti és a számviteli törvény szerinti leírási kulcsok eltérése esetén kimutatható a normától való eltérés. A különböző kulcsok alapján számolt eltérő összegű halmozott értékcsökkenést a program külön-külön göngyölíti.


Az alábbi kiírások készíthetők:

 • Eszköznyilvántartás: Az éppen aktuális állapot kiíratása különböző rendezettségi formában, (eszköz karton, eszközállomány, főkönyvi és költséghelyenkénti részletezésben)
 • Eszközforgalom: Állományváltozások alakulása, rendszerezése különböző szempontok alapján, (eszközállomány változása mozgásnemenként és főkönyvi számonként, tároló szervezetek közötti átadás-átvétel, immateriális javak és tárgyi eszközök éves állományváltozása)
 • Értékcsökkenés elszámolása: eszközönkénti tételes elszámolás, főkönyvi és költséghelyenkénti összesítő, éves értékcsökkenési leírás részletezése
 • Eszközgazdálkodás: nullára leírt eszközök, eszközök nullára leírásának várható ideje, eszközök korszerűsége, eszközök nagyjavítása
 • Munkahelyi eszköznyilvántartás: eszközállomány leltárkörzetenként, illetve dolgozónként
 • Leltározás: leltárfelvétel, amely történhet kézzel, vagy speciális program segítségével, leltárkiértékelés. Az eszközkartonon több évre visszamenőlegesen láthatóak a mozgástételek. Az éveket automatikus zárás-nyitás választja el egymástól. Ekkor a tárgyévi adatok számítása újra kezdődik, de a halmozott adatok minden eddigi értéket tartalmaznak.


Költségvetési szervek részére speciális listák készültek.
Ezek a következők:

 • Pénzforgalmi lista
 • Költségvetési főkönyv feladási lista
 • Költségvetési átadás-átvételi lista
 • 38-as tábla