bovebben
bovebben
bovebben
bovebben

Humán erőforrás

A Humán-erőforrás alrendszer a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően biztosítja a munkaügyi nyilvántartást és bérelszámolást, a hozzá kapcsolódó analitikus és főkönyvi nyilvántartást, valamint TB számítási és nyilvántartási modullal is rendelkezik.
Bérszámfejtési modul
A modul minden olyan gazdálkodó szervezetnél alkalmazható, ahol a bérszámfejtés órabéres, havibéres vagy teljesítménybéres elszámolás alapján történik. Teljesítménybéres elszámolásnál a számfejtés elé illesztett speciális előtét programok segítségével a gazdálkodó cégek egyedi igényei is megoldhatók. Mind egyéni, mind csoportos teljesítményszázalék kiértékelése lehetséges, a bérek kiszámításánál ezek aktuális értékét figyelembe veszi. Ezek használata esetén a számfejtéskor az előzetesen rögzített jelenléti ív, munkaszám stb. adatokat és a törzsben rögzített adatokat együttesen értékeli, és számol bért.

Főbb jellemzői
Automatikus és személyenkénti számfejtés
    • Automatikus számfejtés, ami kérhető a teljes állományra vagy a dolgozók meghatározott csoportjára. Ekkor a program a havi naptári munkaidő adatok, valamint a munkavállalók törzsállományosított bér- és levonási adatai alapján elvégzi a bérszámfejtést.
    • Személyenkénti számfejtés: idő és/vagy béradatok, valamint levonási adatok módosítása amennyiben eltérnek a törzsállományban rögzítettől. Ezt követően a korrigált adatokkal készül a bérszámfejtés.
    • A havonta dolgozónként tárolható számfejtések száma nem korlátozott.
    • Az SZJA előleg számítás az éves göngyölt adatok alapján történik.
Érvényesíti az adókedvezményeket (adójóváírás, családi adókedvezmény) a törvényes határok figyelembe vételével.
 
Havi jelentési kötelezettségek, statisztikák
  • A program biztosítja az összes havi jelentési kötelezettséggel járó bevallás elkészítését mind a költségvetés, mind a magán- és önkéntes pénztárak felé. A jelentések elkészítése papíralapon és az esetenként megadott fájl formátumban egyaránt elkészíthető.
  • A havi kifizetések történhetnek készpénzben (címletjegyzék segítségével), vagy banki átutalással. A csoportos átutalás kezelése a programban megoldott - elkészül a banki terminál részére szükséges fájl, illetve annak ellenőrző listája is.
Bérelszámolási listák: egyszerűsített és részletes bérjegyzék, levonási listák, bérkarton, főkönyvi számonkénti összesítések, kilépő munkavállalóknál a szükséges adatlapok és igazolások elkészítését biztosítja.
Bérgazdálkodási listák: bérfelosztás, statisztikai kimutatások, szabadság, betegállomány és egyéb munkaviszony szüneteltetésének kimutatása, jogcímenkénti összesítő adatszolgáltatások.

TB nyilvántartási modul
TB járandóságok számfejtése a törvényi előírások alapján. Az előzményeket a program automatikusan keresi meg a már számfejtett előző évek alapján, de ennek hiányában az előzmény adatok a Felhasználó által is rögzíthetők.
TB előírásainak megfelelő nyilvántartások készítése. Elkészíti ezek nyomtatványait is mind a kifizetőhelyek, mind a nem kifizetőhelyek esetében is. Tartalmazza az EB statisztikát, a passzív jelentéseket és a negyedéves lezárt keresőképtelen esetek jelentését is.
A Megastar Plus Kft által fejlesztett és forgalmazott MegaORA ERP rendszer TB elszámolási modulja vonatkozásában készült számítógépes programmal előállított nyomtatványok /adatmegállapító lap (KPE 230), táppénzfizetési jegyzék (KPE 240), kifizetési utalvány (OEP KU 100) és a segélyezési pénztárnapló (KPE 260)/ adattartalma az OEP által rendszeresített nyomtatványok adattartalmával megegyező, ezért azok számítógépes úton történő előállítása és a kifizetőhelyen történő használata engedélyezett.
Munkaügyi nyilvántartási modul
A törzsállományok adattartalma teljes körű munkaügyi nyilvántartást, erőforrás gazdálkodást tesz lehetővé. A szakképesítések, munkaerő mozgások naplózása a kihasználási fok, munkaerő tartalék vizsgálatára is alkalmas.
A nyilvántartások mellett lehetőséget ad arra, hogy a munkavállaók szerződését, azok esetleges módosítását elkészíthessük. Eszközt biztosít az olyan feladatok megoldására, amikor az összes munkavállalónak (illetve azok egy csoportjának) egyszerre kell azonos tartalmú levelet készíteni.
SZJA elszámolási modul
A munkavállalók éves SZJA elszámolását végzi. Minden olyan feladat ellátására alkalmas, amely a munkáltatóknak kötelező (M30, K53, stb.), vagy felvállalható (M29). Szervesen kapcsolódik a 08-as havi bevalláshoz, az abba szükséges jelentendő adatokat átadja.
Egyedi igények alapján megfogalmazott listák beépítése rövid határidővel bármelyik modulban lehetséges, de az általános lekérdező modul segítségével a Felhasználó ad-hoc jellegű lekérdezéseket állíthat össze (lásd: Kontrolling alrendszer).
A jogszabályok és ügyviteli folyamat bonyolultsága feltétlen igényli a több (min. 1) nap helyszíni bevezetés, oktatás igénybe vételét, nagyobb szervezetnél ügyviteli előszervezést is.