bovebben
bovebben
bovebben
bovebben

Pénzügy-Számvitel

A Számviteli - Pénzügyi programok a számviteli törvény előírásainak megfelelő szintetikus főkönyvi könyvelést és kapcsolódó analitikus pénzügyi könyvelést biztosítanak a gazdálkodó szervezetek és a költségvetési szervek részére.

 

1. FŐKÖNYVI KÖNYVELÉS

 • lehetséges két év egyidejű könyvelése, valamint több év adataiból elemzés készítése;
 • forgalombevitelkor a törzsadatokra rátekintés, törzsadat bevitel, - módosítás lehetséges;
 • adatbevitel után a tételek ellenőrizhetők, javíthatók, majd az adatok könyvelésre kerülnek az idősoros naplókra, s a számlasoros kartonokra. Az egyezőség naplók, kartonok, számlák - ellenszámlák, költséghely - költségnem között automatikus;
 • az adatbevitel során a bejövő-kimenő, egyszerűsített vagy normál számlák ÁFA összegének számítása automatikus;
 • hó végi zárótételek automatikus átvezetése (költségátvezetés!), éves zárás-nyitás automatikus átvezetése;
 • a mindenkori naprakész adatok részlegesen vagy teljeskörűen lekérdezhetők képernyőre, nyomtatóra, vagy fájlba.
 • gyors rátekintés információkra: Bank-, pénztári forgalom, egyenleg; Számla összesítő - Főkönyvi kivonat - Főkönyvi karton - Bevitt tétel. Elszámolási időszakonkénti vagy összesített kiírás;
 • többnyelvű modul használata esetén egyes listák opcionálisan a megadott nyelvi változattal működnek;
 • speciális megoldás a magyar áfa elszámolástól eltérő feldolgozási időszakok egy adatbevitellel való kezelése;
 • egyszerűbb könyvelési bizonylatok kontírozása eseménytörzs használatával rendkívül hatékony.


2. FOLYÓSZÁMLA KÖNYVELÉS

 • vevő-szállító és egyéb (pl. munkavállalókkal kapcsolatos) folyószámlák analitikus nyilvántartását biztosítja;
 • korábban iktatott tételek tetszőlegesen módosíthatók: ügyfél, számlaszám, dátum stb.;
 • a folyószámla szám nem rögzített, hanem a főkönyvi számlából, és a 10 pozíciós partner kódból a könyveléskor képződik. A partnertörzsben egy ügyfél tehát csak egyszer szerepel, akár vevő, akár szállító.

Adatszolgáltatás: lista a rendezett vagy a rendezetlen tételekről, folyószámla karton és kivonat stb. A sorrend lehet főkönyvi szám - ügyfélkód, és lehet ügyfélkód - főkönyvi szám. Így egy ügyféllel történt forgalom (vevő-szállító) egy kartonra hozható (kompenzáció figyelése).

Gyors rátekintés információkra: Folyószámla kivonat - Folyószámla karton - Tétel; Napló - Bevitt tétel. Elszámolási időszakonkénti, összesített kiírás.


3. ÁFA NYILVÁNTARTÁS

 • előírások szerinti ÁFA-analítikát és adóalaponkénti, kulcsonkénti összesítést biztosít;
 • arányosítás számítása;
 • visszaigénylési pozícióban a ki nem fizetett szállítói számlák kimutatása, görgetése.


4. PÉNZÜGYI NYILVÁNTARTÁS

 • a gazdálkodó szervezetek pénzügyi folyamatainak állandó figyelemmel kísérését, a kibocsátott és a beérkezett számlák naprakész nyilvántartásba vételét biztosítja a főkönyvi könyvelés előtt;
 • a számlákhoz kapcsolódó pénzmozgásokat, banki és pénztári ki- és befizetéseket naprakészen nyilvántartja, része a folyószámla könyvelés;
 • fizetési felszólító levél, reklamációs levél, késedelmi kamat terhelő levél, tételes egyenlegközlő levél, kintlévőség késedelem szerint, stb.;
 • "mi volt a pénzügyi elszámolás állapota" egy korábbi dátum szerint - lekérdezés lehetősége;
 • a jelenleg alkalmazott bankbizonylatok a számlakönyvbe iktatott tételről elkészíthetők;
 • főkönyvi feladásra csak a kontírozott és igazolt, azaz könyvelésre engedélyezett tételek kerülnek;
 • egy adatbevitellel naprakész főkönyvi, pénzügyi és adó-nyilvántartás készül, közvetlen feladással a főkönyvi könyvelésbe.


5. PÉNZÜGYI ELEMZÉS

 • pénzmozgások jellege szerinti csoportosítás, gyűjtés (cash-flow);
 • számlakibocsájtás átfutási ideje, pénzügyi hitelezések (teljesítési, fizetési határidők) figyelése;
 • tényleges hitel, késedelmek, valós (kényszer) hitelezések figyelése;
 • ügyfelek minősítése fizetési pontosság, átlagos késedelem, forgalmi volumen, stb. szerint.


6. DEVIZANYILVÁNTARTÁS

 • biztosítja a főkönyvi-, folyószámla- és pénzügyi rendszerben a forint mellett a devizában történő nyilvántartást is (devizanem, kötésszám, stb.);
 • árfolyam törzsadatokban többféle (9999) árfolyam típus (vétel, eladás, közép, stb.);
 • naprakészen bevihetők az egyes árfolyamtípushoz az árfolyamok;
 • az adatbevitelnél automatikus árfolyamszámítás;
 • a lekérdező programokkal 3-5 féle szempont szerinti kiíratás készíthető ország, devizanem, ügyfél, kötésszám stb. szerint;
 • a számlákon jelentkező árfolyamkülönbség kimutatása és könyvelése automatikusan elvégezhető;
 • év végi árfolyamkülönbözet kimutatása és könyvelése automatikusan elvégezhető.


7. UTÓKALKULÁCIÓ, GYŰJTŐKÓDOK

 • a könyvelési, házipénztári tételekhez bevihetők kontrolling kódok;
 • többdimenziós (könyvelés) adatszolgáltatás a könyvelt és pénzügyi tételekből. A (kontrolling) gyűjtőkódokkal a főkönyvi számok további bontása, és/vagy a könyvelt tételek kódok szerinti tételes - gyűjtött kezelése lehetséges;
 • sok (akár 10-20 db) kód szerinti csoportosítás, kigyűjtés és összegzés: kartonok és kivonatok;
 • a kontrollingnál leírt általános lekérdezési listák: adatkatalógusokból a bevitt tétel összes adatával, tételes és/vagy 1-5 kontroll fokozatos lista kérhető;
 • az adatkatalógusok szerint készített listák tételsorai EXCEL-be átvihetők.


8. HÁZIPÉNZTÁR

 • házipénztár devizanemenként a devizakód alapján, a forintban vezetett házipénztár, egy lehetőség;
 • a pénztári munkához bevételi, kiadási pénzmozgások egyszerű, hatékony rögzítése kontírozottan vagy kontírozatlanul, igény szerint kontrolling kódokkal;
 • a házipénztári adatbevitel a jogcímkód törzs alapján működik, melynek használata a kontírozási munkát automatizálja;
 • bizonylatok azonnali nyomtatása;
 • időszaki vagy napi pénztárjelentés, összesítés, címletjegyzék;
 • automatikus feladás pénzügybe és/vagy főkönyvbe.


9. FŐKÖNYVI-PÉNZÜGYI TERVEZÉS

 • max. 9999 féle terv leírásának lehetősége (megnevezés, főkönyvi szám, időszak, stb.);
 • a tervadatok időszak szerinti összegeit meg kell adni, be kell vinni;
 • kiíratások: terv-tény adatok összevetése (összeg, eltérés, százalék, stb.) min. havi, max. éves főkönyvi és/vagy pénzügyi adatokkal;
 • többnyelvű modul használata esetén a listák megnevezés szövegei a megfelelő nyelvi változattal működnek.


10. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS KÉSZÍTÉSE

 • max. 9999 féle mérleg, eredmény kimutatási nyomtatvány forma és kigyűjtési eljárás leírásának lehetősége. Ez lehet speciális adatgyűjtés, adatszolgáltatás is, pl. külföldi tulajdonosnak heti jelentés a főkönyvből a speciális tartalom szerint;
 • egyes kiírásra kerülő rovatokba - esetleg az összesbe - kézi adatbevitel is lehetséges, egyébként kigyűjtés időszak szerint a főkönyvből;
 • többnyelvű modul használata esetén a listák megnevezés szövegei a megfelelő nyelvi változattal működnek.


11. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS ELEMZÉSE

 • elsősorban könyvvizsgálóknak az éves beszámoló jelentés elkészítésének segédeszköze;
 • fejezetekre és kiírási szakaszokra tagolt szövegszerkesztési lehetőség;
 • a szövegek közé adatok, mutatószámok és táblázatok szerkeszthetők. A számítási adatok min. egy év, max. 99 év adatsorát tartalmazhatják;
 • az adatokat, mutatószámokat vagy a könyvelésből átvett mérleg és eredménykimutatások adataiból vagy kézzel bevitt adatokból számolja a program;
 • a termék része - amely átadásra kerül - egy szöveg és mutatószám képzési készlet, ezt a felhasználó igényei szerint módosíthatja, bővítheti, aktualizálhatja, saját igény szerinti beszámolókat készíthet.


12. KÖLTSÉGFELOSZTÁS

 • bevihető a költségfelosztás átkönyveléséhez szükséges leírás: viszonyszámok, terv szerinti normatívák, befejezetlen termelés arányai és anyagárkülönbözeti arányok szerint;
 • a leírás kiíratható, módosítható és előzetes - könyvelésbe még be nem kerülő - futás készíthető: mit, hogyan fog átkönyvelni. Hibás adatok esetén a felosztási eljárás módosított leírással megismételhető;
 • a könyvelés utáni állapot "mi lesz?" kérdésére válasz adható - még a könyvelés előtt;
 • automatikus - egyező átkönyvelés.


13. SZERVEZETI EGYSÉGENKÉNT ELKÜLÖNÜLŐ KÖNYVELÉS

 • önálló könyvelést végző, de nem önálló jogi személyiségű részlegek (üzemek, telephelyek, stb.) elkülönült könyvelését és pénzügyi adatait lehet szervezeti egység kódra elkülöníteni;
 • az egyes részlegek csak saját adataikhoz férnek hozzá, más szervezetek adatait nem láthatják;
 • a központi jogosultsággal rendelkező munkatársak bármelyik szervezeti egység adatait láthatják, módosíthatják;
 • a központi jogosultsággal rendelkező munkatársak az alárendelt szervezetek adatait tetszőleges csoportosításban érhetik el, írathatják ki.


14. KAPCSOLATKEZELŐ PROGRAM

 • egyéb ügyviteli alrendszerekből, amelyek nem MEGASTAR Plus programok, feladásokat lehet a gépen belül fogadni. Ez a modul egy adatleírást is tartalmaz, amelyet az egyéb alrendszerek készítőinek kell felhasználni (adat import);
 • a főkönyvi és folyószámla könyvelés eredménylistái - előre rögzített formátummal - szövegállományokba írhatók (adat export);
 • a termék része a programozói együttműködés, konzultáció.


15. BANKI KAPCSOLAT PROGRAM

 • a bankok által igényelt adatformában biztosítja az átutalásokat (export);
 • a bankok által adott formátumból pénzügyi-főkönyvi forgalmat képez (import);
 • a program tartalmazza a Magyar Államkincstár, Budapest Bank, KHB, MKB, CIB, HVB, ERSTE Bank, OTP, Raiffeisen Bank, BNP PARIBAS Bank, KDB stb. kapcsolatot. Ez a kör a megrendelő közreműködésével bővíthető.

16. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖNYVELÉSE

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 2014. évtől új, egységes követelményeket, számviteli szabályokat határoz meg minden költségvetési gazdálkodás hatálya alá tartozó szervezet részére. A Megastar Plus Kft. a változással kapcsolatos feladatokat, a szükséges program módosításokat elvégezte és a MegaORA rendszerbe a számviteli előírásoknak megfelelően beépítette.

A költségvetési programcsomag biztosítja az egységes számviteli előírásoknak megfelelően a költségvetési- és pénzügyi számvitelhez kapcsolódó feladatok elvégzését és a hozzá kapcsolódó részletező nyilvántartások vezetését.

A feldolgozás a számviteli törvényben meghatározott, mindenki számára kötelező, egységes számlakeret és egységes rovatrend alkalmazására épül és a Kincstári számlavezetéshez kapcsolódó Egységes Rovat Azonosító ( ERA ) használatát automatikusan biztosítja.

A felhasználó igénye szerint a program a gazdasági események rögzítésével egyidejűleg az adatok további gyűjtésére, csoportosítására is lehetőséget ad az úgynevezett kontrolling kódok alkalmazásával.

A program a költségvetési- és pénzügyi számvitel területeit együttesen kezeli, minimalizálja a gazdasági eseményekhez rendelt adatrögzítési tevékenységet, a feldolgozási folyamatba épített automatizmusokkal és ellenőrzésekkel biztosítja az adatok folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását, valamint ezen adatokból a beszámolási kötelezettséghez szükséges eredményadatok elkészítését:

 • a költségvetési számvitelből (költségvetési jelentés, maradvány kimutatás, kiegészítő melléklet, stb.)
 • a pénzügyi számvitelből (mérleg, eredmény kimutatás, költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás, kiegészítő melléklet, stb.)

a számviteli törvényben meghatározott formában.

A könyvelt adatokból ezen felül a felhasználó igényei szerint további listák és kimutatások is készíthetők (napló, karton, kivonat, stb.) Az eredményadatok bármely időszakra utólag is kiírathatók.

A költségvetési (0-ás szlaoszt) és a pénzügyi (1-9 szlaoszt) számvitel együttes vezetésének szabályait, kötelező egyezőségét a fenti törvény 17. sz. mellékletében tételesen, terjedelmesen megfogalmazza. Az egyezőség biztosítása, különösen az eltérő időpontokban beérkező információk miatt jelentős odafigyelést, ellenőrzést, utómunkálatokat igényel. Az ellenőrzés, hibakeresés segítésére a MegaORA tartalmaz olyan szakmai lehetőségeket, menülépéseket, amelyek biztosítják mind a vezetőknek, mind a kezelőknek a hatékony gépi ellenőrizhetőséget és a számítógéppel segített hibakeresést. Az ellenőrzés első lépése, hogy a 17. mellékletben megfogalmazott szabályok teljesülését - meghatározott időszakra - ellenőrzi a program. Ha talál nem egyezőséget, akkor a főkönyvi kivonatból kiinduló - lefúrásos technikával - kikereshetők a hibát, eltérést okozó és ezért módosítandó tételek. E lehetőségeken túlmenően speciális ellenőrzési listák is segítik az esetleges hibák hatékony megkeresését.

 

17. TÖBBNYELVŰ KEZELÉS

A többnyelvű kezelés lehetősége az olyan vegyes tulajdonú vállalkozások igényeit igyekszik kielégíteni, ahol az eredmény adatok kiíratása és a kezelés egy része nem magyar nyelven történik.

 • elsődleges magyar számlarend mellett egy idegen (pl. angol) számlarend is használható;
 • főkönyvi karton-kivonat-mérleg idegen nyelven;
 • mérlegsorkód, utókalkulációs gyűjtőkódokhoz stb. több nyelvű szöveg vihető be, kiíratásokon, listákon opcionális a szöveg megjelenése.


18. EGYSZERES KÖNYVELÉS

A kialakított egyszeres könyvelési számítógépes rendszer alapja a rovatkód és az eseménykód (törzs)adatok. (A MegaORA rendszerben a rovatkód a főkönyvi törzsállományban kerül bevitelre.) A rovatkód a naplófőkönyv oszlopait jelöli ki (pl. bank 11, árbevétel 311, stb.). Az eseménykód a naplófőkönyv sorait jelöli és meghatározza azt, hogy az esemény mely oszlopokat-rovatokat érint, az egyes gazdasági eseményeket hogyan, mely rovatokba kell könyvelni. Pl. az ÁFÁ-s árbevétel eseménykódja a 31101. Ennek könyvelése a bank (11), árbevétel (311), és befizetendő ÁFA (341) rovatokat érinti. Az esemény törzs használata a kontírozási munkát automatizálja. Segítségével a könyvelésben kevésbé jártasak is használhatják a programot.

A rovat és eseménykód 6-6 pozíciós, tehát jelentősen alábontható. Több (99) bank és pénztár alkalmazható. Több költséghely (bolt, műhely) szerinti bontás képezhető. Különleges ÁFA (bolti, egyéb) számítása is elvégezhető.

Gyors információ kiíratás:

 • éves összesen forgalom;
 • havi kivonat - rovat összesenek;
 • havi tételek rovat karton tételei;
 • és az adatbeviteli tétel - bevitt bizonylat egy-egy billentyű leütésével a képernyőn kiíratható.

A könyvelést dokumentáló listák (naplófőkönyv, idősoros napló, rovat-főkönyvi kivonat, karton), ÁFA nyilvántartás és bevallás listái a fő eredményadatok.


19. KÖZÜZEMI SZÁMLÁZÁS

 • bővített lehetőség, hogy az ügyféltörzsben kijelölhetőek azok az ügyfelek (több ezer), akiknek közüzemi számla készül;
 • a követelések generálásakor a törzsadatok alapján egyszerűsített számlát képez a program, amelyet a pénzügybe, főkönyvbe automatikusan fel lehet adni.

  A pénzügyi tételek:
 • iktathatók a folyószámlára, mint követelés;
 • kinyomtatható a befizetésre felszólító csekk;
 • kinyomtatható a számla - egysoros speciális formátummal az ÁFA törvénynek megfelelően szigorú számadású sorszámmal, és a teljesítés dátuma az esedékesség dátumával azonos;
 • a követelésekről a folyószámla karton és kivonat kiíratható. Az utóbbi lista megfelelő kódszámkialakítással tömören tartalmazza az ügyfelek adatait útvonal csoportokba rendezetten, mind figyelmeztetés átadására, mind a szolgáltatás megtagadására alkalmas információt biztosít.